Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2024
Úprava vyvýšeného záhona a výsadba na Kalvínskom nám. v Leviciach
1140/2024
5 000,00 € Mesto Levice Nitriansky samosprávny kraj
13. Jún 2024
Rekonštrukcia vnútorných priestorov v dome smútku na cintoríne v Dolnom Ďure v obci Veľký Ďur
1139/2024
5 000,00 € Obec Veľký Ďur Nitriansky samosprávny kraj
13. Jún 2024
Úprava verejných priestranstiev v obci Pavlová
1138/2024
5 000,00 € Obec Pavlová Nitriansky samosprávny kraj
13. Jún 2024
úprava verejných priestranstiev a verejných budov
1137/2024
5 000,00 € Obec Uhliská Nitriansky samosprávny kraj
13. Jún 2024
Rekonštrukcia a modernizácia verejného priestranstva s rozšírením parkoviska
1160/2024
5 000,00 € Obec Nána Nitriansky samosprávny kraj
13. Jún 2024
Rozšírenie školskej jedálne pre obec
1157/2024
5 000,00 € Obec Salka Nitriansky samosprávny kraj
13. Jún 2024
Oprava dámskych sociálnych zariadení
1156/2024
5 000,00 € Obec Bíňa Nitriansky samosprávny kraj
13. Jún 2024
Rekonštrukcia javiska
1155/2024
5 000,00 € Obec Kamenný Most Nitriansky samosprávny kraj
13. Jún 2024
Rekonštrukcia chodníku
1150/2024
5 000,00 € Obec Bodzianske Lúky Nitriansky samosprávny kraj
13. Jún 2024
Obnova priestorov budovy č. 24 obec Svrbice
1149/2024
5 000,00 € Obec Svrbice Nitriansky samosprávny kraj
13. Jún 2024
Modernizácia a úprava verejných priestranstiev a oddychových zón
1147/2024
5 000,00 € Mesto Želiezovce Nitriansky samosprávny kraj
13. Jún 2024
Rekonštrukcia chodníka v cintoríne v obci Svodín
1169/2024
5 000,00 € Obec Svodín Nitriansky samosprávny kraj
13. Jún 2024
Zníženie energetickej náročnosti budovy hasičskej zbrojnice v obci Kovarce
1146/2024
5 000,00 € Obec Kovarce Nitriansky samosprávny kraj
13. Jún 2024
Oprava budovy obecného úradu Bátovce
450/2024
5 000,00 € Obec Bátovce Nitriansky samosprávny kraj
13. Jún 2024
Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci - Horné Devičany
449/2024
5 000,00 € Obec Devičany Nitriansky samosprávny kraj
13. Jún 2024
Obnova parku v obci Jabloňovce
448/2024
5 000,00 € Obec Jabloňovce Nitriansky samosprávny kraj
13. Jún 2024
Rekonštrukcia chodníka pred obecným úradom a ambulancie lekára
447/2024
5 000,00 € Obec Hronské Kľačany Nitriansky samosprávny kraj
13. Jún 2024
Žemberovský Táborák 2024
446/2024
5 000,00 € Obec Žemberovce Nitriansky samosprávny kraj
13. Jún 2024
Budeme sa lepšie počuť
445/2024
5 000,00 € Obec Plavé Vozokany Nitriansky samosprávny kraj
13. Jún 2024
Podpora inkluzívnych tímov v materskej škole Óvoda Veľké Turovce
444/2024
5 000,00 € Obec Veľké Turovce Nitriansky samosprávny kraj