Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
92/2024
31 824,60 € NÁRUČ n.o. Nitriansky samosprávny kraj
9. Február 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o bežnom účte č. 7000277394/8180 <br>Zábezpeky z VOS
97/2024
0,00 € Štátna pokladnica Nitriansky samosprávny kraj
9. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
98/2024
73 746,00 € NÁRUČ Senior & Junior Nitriansky samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
102/2024
147 492,00 € SOLIDARITAS n.o. Nitriansky samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
100/2024
7 375,00 € Agapé Horný Bar, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
111/2024
41 898,00 € OSTROV, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
110/2024
70 463,00 € OSTROV, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
107/2024
141 007,00 € SOCIA Nitriansky samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
106/2024
80 386,00 € Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Nových Zámkoch Nitriansky samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
105/2024
408 985,00 € Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Nových Zámkoch Nitriansky samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
104/2024
2 640,00 € Grandpark, nezisková organizácia Nitriansky samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
114/2024
7 446,00 € Centrum bezbariérovej komunikácie Nitriansky samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
103/2024
181 557,48 € Prosocia Nitriansky samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
55/2024
36 873,00 € Centrum sociálnych služieb - Margaréta n.o. Nitriansky samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
52/2024
1 476,00 € Bratislavská arcidiecézna charita Nitriansky samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
49/2024
261 343,00 € ORLÍK, o.z. Nitriansky samosprávny kraj
8. Február 2024
Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku
48/2024
116 916,00 € Hortenzia, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
132/2024
21 648,02 € Lienka Pomáha, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
8. Február 2024
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode č. 2306/2021 zo dňa 16.12.2021
126/2024
0,00 € Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Nitriansky samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
115/2024
45 690,00 € HUMANIT n.o. Nitriansky samosprávny kraj