Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2024
Výstavba detského ihriska
1030/2024
5 000,00 € Obec Dolný Pial Nitriansky samosprávny kraj
13. Jún 2024
Obnova kultúrneho domu - výmena prechodových dverí
1029/2024
5 000,00 € Obec Dolné Semerovce Nitriansky samosprávny kraj
13. Jún 2024
Modernizácia detského ihriska
1047/2024
5 000,00 € Obec Búč Nitriansky samosprávny kraj
13. Jún 2024
Úprava elektrických rozvodov v parku
1046/2024
5 000,00 € Obec Jur nad Hronom Nitriansky samosprávny kraj
13. Jún 2024
Obnova interiéru Kultúrneho domu v Brestovci
1045/2024
4 998,00 € Obec Brestovec Nitriansky samosprávny kraj
13. Jún 2024
Oprava spoločenskej sály
1044/2024
5 000,00 € Obec Jesenské Nitriansky samosprávny kraj
13. Jún 2024
Modernizácia MŠ a ZŠ Tesáre
1043/2024
5 000,00 € Obec Tesáre Nitriansky samosprávny kraj
13. Jún 2024
Oprava miestností v kultúrnom dome a úprava okolia budovy v obci Ipeľské Úľany
1042/2024
5 000,00 € Obec Ipeľské Úľany Nitriansky samosprávny kraj
13. Jún 2024
Rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu
1041/2024
5 000,00 € Obec Iňa Nitriansky samosprávny kraj
13. Jún 2024
Deň obce
1040/2024
5 000,00 € Obec Hrkovce Nitriansky samosprávny kraj
13. Jún 2024
Oprava vonkajšej fasády Kultúrneho domu v Hornom Piale
1039/2024
5 000,00 € Obec Horný Pial Nitriansky samosprávny kraj
13. Jún 2024
Modernizácia autobusových zastávok
1038/2024
5 000,00 € Obec Nitrianska Blatnica Nitriansky samosprávny kraj
13. Jún 2024
Novostavba altánku
1048/2024
5 000,00 € Obec Kalná nad Hronom Nitriansky samosprávny kraj
13. Jún 2024
Oprava sociálnych zariadení v Kultúrnom dome v Martovciach
1057/2024
4 997,00 € Obec Martovce Nitriansky samosprávny kraj
13. Jún 2024
Letný kultúrny festival v obci Dedina Mládeže
1056/2024
5 000,00 € Obec Dedina Mládeže Nitriansky samosprávny kraj
13. Jún 2024
Pohyb je náš kamarát
1054/2024
5 000,00 € Obec Krškany Nitriansky samosprávny kraj
13. Jún 2024
Bezpečnejšie mesto - rozšírenie kamerového systému
1053/2024
5 000,00 € Mesto Štúrovo Nitriansky samosprávny kraj
13. Jún 2024
Oprava časti izolácie strechy Domu kultúry
1052/2024
5 000,00 € Obec Kozárovce Nitriansky samosprávny kraj
13. Jún 2024
Rekonštrukcia hygienických zariadení v športovom areáli
1051/2024
5 000,00 € Obec Horné Štitáre Nitriansky samosprávny kraj
13. Jún 2024
Rozšírenie kamerového systému
1049/2024
5 000,00 € Obec Veľké Dvorany Nitriansky samosprávny kraj