Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Február 2023
Zmluva č. 21/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov na stravovanie žiakov
21/2023
17 600,00 € Základná škola s materskou školou Viliama Záborského, Levická 737, Vráble Nitriansky samosprávny kraj
17. Február 2023
ZMLUVA NA DODANIE TOVARU
116/2023/OSV
49 760,00 € TT - CAR Nitra s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
17. Február 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke č. 2440/2022
0,00 € Marcel FILAGA Nitriansky samosprávny kraj
15. Február 2023
Zmluva č. 53/3/2023 o poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Zmluva č. 53/3/2023 o poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
40 000,00 € Centrum Slniečko, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
15. Február 2023
Zmluva č. 46/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
Zmluva č. 46/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
5 799,73 € Agapé Horný Bar, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
15. Február 2023
Zmluva č. 64/2023 o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov
Zmluva č. 64/2023 o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov
14 664,96 € Zariadenie sociánych služieb ROSA Nitriansky samosprávny kraj
15. Február 2023
Zmluva č. 62/2/2023 o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov
Zmluva č. 62/2/2023 o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov
9 928,56 € Domov sociálnych služieb HRABINY Nitriansky samosprávny kraj
15. Február 2023
Zmluva č. 62/3/2023 o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov
Zmluva č. 62/3/2023 o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov
61 596,00 € Domov sociálnych služieb HRABINY Nitriansky samosprávny kraj
15. Február 2023
Zmluva č. 62/1/2023 o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov
Zmluva č. 62/1/2023 o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov
35 339,52 € Domov sociálnych služieb HRABINY Nitriansky samosprávny kraj
15. Február 2023
Zmluva č. 33/2/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
Zmluva č. 33/2/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
167 916,13 € Hesperus n.o. Nitriansky samosprávny kraj
15. Február 2023
Zmluva č. 43/1/2023 o poskytovaní finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou
Zmluva č. 43/1/2023 o poskytovaní finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou
54 983,24 € ALŽBETKA, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
15. Február 2023
Zmluva č. 43/2/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
Zmluva č. 43/2/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
111 957,00 € ALŽBETKA, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
14. Február 2023
Dodatok č. 5 ku Zmluve o dielo č. 21040761, evidovanú pod č. 2320/2021/ODaPK
2474/2022/ODaPK
2 354,10 € Metrostav DS a.s. Nitriansky samosprávny kraj
10. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o preúčtovaní spotrebovanej elektrickej energie a/alebo plynu č. 1765/2021 zo dňa 29.06.2021
107/2023/KR
0,00 € Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA Nitriansky samosprávny kraj
9. Február 2023
Dodatok č. 06 k zmluve o poskytnutí NFP č. Z314011ABD1
115/2023
1 311 895,63 € Ministerstvo vnútra SR Nitriansky samosprávny kraj
2. November 2022
„Zlepšenie materiálno-technického vybavenia odborných učební a dielní“ – SOŠ Šurany, 2. časť
2177/2022
881 972,40 € MIVASOFT, spol.s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
3. Február 2023
Zmluva č. 63/2023 o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov
Zmluva č. 63/2023 o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov
33 806,40 € GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie Nitriansky samosprávny kraj
3. Február 2023
Dodatok č.1 k zmluve č.1/2/2023 o poskytovaní finančného príspevku
1/2/2023
Doplnená
91 391,10 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra Nitriansky samosprávny kraj
3. Február 2023
Zmluva č.67/2023 o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov
67/2023
8 647,32 € Domov sociálnych služieb - Zemianske podhradie Nitriansky samosprávny kraj
3. Február 2023
Zmluva č. 10/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
Zmluva č. 10/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
115 392,00 € SOCIA Nitriansky samosprávny kraj