Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
20/2024/Pol.TO
104,04 € Liga proti rakovine Slovenskej republiky Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Topoľčany
1. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
21/2024/Pol.TO
829,75 € MEISSEN, s.r.o. Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Topoľčany
1. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
22/2024/Pol.TO
680,00 € POHREBNÍCTVO MOLNÁR, s.r.o. Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Topoľčany
20. Február 2024
Rámcova dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb
148/2024
68 645,34 € Slovak Telekom, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
29. Február 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme evidovanej pod č. 754/2016/MAJ
155/2024
0,00 € Nemocnica Topoľčany, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
28. Február 2024
Dohoda o uznaní dlhu a splátkovom kalendári
143/2024
0,00 € Hortenzia, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
27. Február 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme
154/2024
0,00 € Nemocnica AGEL Levice s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
26. Február 2024
„Rekonštrukcia budovy Tribečskej knižnice v Topoľčanoch“ - PD
1960/2023
0,00 € D&T Solutions, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
26. Február 2024
Zmluva o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov
127/2024
37 293,60 € Zariadenie sociálnych služieb Hrabiny Nitriansky samosprávny kraj
26. Február 2024
Zmluva o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov
128/2024
11 454,00 € Zariadenie sociálnych služieb Hrabiny Nitriansky samosprávny kraj
26. Február 2024
Zmluva o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov
130/2024
9 309,60 € Zariadenie sociálnych služieb Hrabiny Nitriansky samosprávny kraj
26. Február 2024
Zmluva o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov
129/2024
61 941,60 € Zariadenie sociálnych služieb Hrabiny Nitriansky samosprávny kraj
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
125/2024
271 259,00 € Komunita Kráľovnej pokoja Nitriansky samosprávny kraj
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
68/2024
20 059,00 € Komunita Kráľovnej pokoja Nitriansky samosprávny kraj
21. Február 2024
Nájomná zmluva
10/2024
0,00 € Stanislav Ferus Nitriansky samosprávny kraj
21. Február 2024
Zmluva o nájme bytu
2133/2023
0,00 € Helena Časková Nitriansky samosprávny kraj
21. Február 2024
Zmluva o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov
51/2024
9 489,00 € Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie Nitriansky samosprávny kraj
21. Február 2024
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. 1256/2023
149/2024
0,00 € Ľudovít Vadkerti Nitriansky samosprávny kraj
20. Február 2024
Nájomná zmluva
136/2024/ODaPK
278,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Nitriansky samosprávny kraj
20. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
112/2024
284 906,40 € Hesperus n.o. Nitriansky samosprávny kraj