Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2116/2023
0,00 € DKN RESORTS s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
12. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
254/2024
11 400,00 € Euro Dotácie, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
12. Apríl 2024
„Rekonštrukcia mosta ev. č. 573-008 Kameničná - Kolárovo“ – projektová dokumentácia (DSP)
161/2024
33 600,00 € PRO-SENSE s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
12. Apríl 2024
„Most ev. č. 564-007 na ceste II/564 v extraviláne mesta Levice, mestská časť Kalinčiakovo“ – projektová dokumentácia
162/2024
48 600,00 € AFRY CZ s.r.o. - organizačná zložkaSlovensko Nitriansky samosprávny kraj
12. Apríl 2024
„Most ev. č. 524-003 cez potok Sikenica - Bátovce – projektová dokumentácia
163/2024
43 800,00 € AFRY CZ s.r.o. - organizačná zložkaSlovensko Nitriansky samosprávny kraj
12. Apríl 2024
„Most ev. č. 511-026 vo Vrábľoch cez potok“ – projektová dokumentácia
164/2024
31 800,00 € AFRY CZ s.r.o. - organizačná zložkaSlovensko Nitriansky samosprávny kraj
12. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
241/2024
0,00 € Róbert Maďar, Bc.Dóra Maďar Farkasová, r. Farkasová Nitriansky samosprávny kraj
12. Apríl 2024
Kúpna zmluva
156/2024
824,18 € Západoslovenská distribučná, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
10. Apríl 2024
Propagácia NSK počas Nitrianskych univerzitných dní 2024
244/2024
3 000,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Nitriansky samosprávny kraj
9. Apríl 2024
Zmluva na dodanie tovaru
220/2024/OŠMaŠ
2 868,00 € GASTRO-HAAL, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
9. Apríl 2024
Memorandum o spolupráci
256/2024
0,00 € Regionálna rozvojová agentúra Horné Požitavie, Južny región, Komárno, Levicko, Nitra, Novozámocko, Šaľa, Topoľčiansko Nitriansky samosprávny kraj
9. Apríl 2024
Kúpna zmluva
235/2024/OSV
6 498,00 € ELS Slovakia, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
9. Apríl 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PROPAGÁCII
202/2024
2 000,00 € Obec Nitrianska Blatnica Nitriansky samosprávny kraj
8. Apríl 2024
Dohoda o preložke plynárenského zariadenia
234/2024
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
8. Apríl 2024
Kúpna zmluva
216/2024/OSV
10 140,00 € ARES, spol. s r.o. Nitriansky samosprávny kraj
5. Apríl 2024
Kúpna zmluva
196/2024/OSV
6 104,40 € ELOS - servis s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
5. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1280/2023/OMaI
226/2024
187 731,52 € GEMMA stavebná firma a.s. Nitriansky samosprávny kraj
5. Apríl 2024
Darovacia zmluva
227/2024
0,00 € Andrej Hronec Nitriansky samosprávny kraj
4. Apríl 2024
Korytový žehlič
205/2024/OSV
8 028,00 € CLEANING s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
4. Apríl 2024
Pásový schodolez
207/2024/MAJ
4 499,00 € VELCON spol. s r. o. Nitriansky samosprávny kraj