Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. November 2023
Prenájom budovy
2010/2023
153 951,72 € TBN s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
14. November 2023
Dodatok č. 3 k zmluve č. 11/2/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
1990/2023
271 484,38 € NÁRUČ n.o. Nitriansky samosprávny kraj
4. December 2023
Rámcová dohoda o dodávke zemného plynu
2041/2023
5 071 505,78 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
4. December 2023
"Dodávka a montáž protipožiarnych dverí a zárubní" -"PERLA", ZSS Želiezovce
2005/2023
14 704,74 € Csaba Dioši - WINDOORS Nitriansky samosprávny kraj
1. December 2023
„Prístavba a stavebné úpravy Strednej zdravotníckej školy v Nových Zámkoch“ - projektová dokumentácia
2025/2023
191 952,00 € Metarch, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
1. December 2023
Záložný dieselový agregát, Kupecká ul. č. 3, Nitra
2023/2023
36 602,04 € EZ- PROFINAL SK, spol. s r.o. Nitriansky samosprávny kraj
1. December 2023
Kúpna zmluva
1998/2023
555,00 € Obec Starý Hrádok Nitriansky samosprávny kraj
1. December 2023
Oprava strechy RD SNP 47 Zlaté Moravce
1991/2023
14 167,82 € JAFIS s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
1. December 2023
Protokol č. 03136/2023-OV-0250221/23-00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC
1900/2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Slovenským pozemkovým fondom Nitriansky samosprávny kraj
1. December 2023
Protokol č. 02929/2023-OV-0250207/23-00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva vyššieho územného celku
1779/2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Slovenským pozemkovým fondom Nitriansky samosprávny kraj
1. December 2023
Zmluva o uzavretí budúcej darovacej zmluvy
2037/2023
0,00 € FERTILAGRI TRADINF SK s.r.o Nitriansky samosprávny kraj
1. December 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021N939-223-14 zo dňa 13.6.2019
2033/2023
624 574,20 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj
30. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. zmluvy IROP-Z-302021BPN2-223-68
2034/2023
244 831,56 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj
30. November 2023
Zmluva o dielo - ,, Stavebné úpravy v Poliklinike NSK Šaľa za účelom zriadenia CT pracoviska ,,
2039/2023
206 525,26 € DOMIVO s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
30. November 2023
„Odstránenie havarijného stavu hradbového múru Tekovského múzea v Leviciach“
2028/2023/OMaI-OVO
71 222,06 € PRO EXTERIÉR s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
29. November 2023
Nájomná zmluva na dočasný záber
1999/2023
818,38 € Obec Starý Hrádok Nitriansky samosprávny kraj
28. November 2023
Dopravno-inžinierske posúdenie križovatky ciest I/65 – III/1662
1963/2023
12 849,60 € DOPRAVOPROJEKT Nitriansky samosprávny kraj
28. November 2023
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia vonkajšieho osvetlenia - Môj domov, ZSS Topoľčany - vypracovanie PD
2024/2023
1 896,00 € HASIL - HD, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
28. November 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1753/2022/OMaI - stavebné úpravy V KAŠTIELI ZSS Horné Obdokovce
1994/2023
180 000,00 € REKONDÍCIA SK s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
27. November 2023
Zmluva o dielo
2021/2023/MAJ
155 930,58 € SO-MA s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj