Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Jún 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
652/2023
25,60 € Západoslovenská distribučná, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
6. Jún 2023
Dodatok č.1 k zmluve č.13/1/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
991/2023
40 874,40 € Spolok Sv. Vincenta de Paul naSlovensku Nitriansky samosprávny kraj
6. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 20/2/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
990/2023
140 117,40 € Aira, n. o. Nitriansky samosprávny kraj
6. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 3/1/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
977/2023
130 472,16 € Oazis, o.z. Nitriansky samosprávny kraj
6. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 9/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
1160/2023
94 852,15 € Prameň nádeje, o.z. Nitriansky samosprávny kraj
6. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 45/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
1158/2023
44 961,84 € Občianske združenie Spem Nitriansky samosprávny kraj
6. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 72/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
1159/2023
32 699,52 € Psychiatrická nemocnica Hronovce Nitriansky samosprávny kraj
6. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 3/2/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
978/2023
61 311,60 € Oazis, o.z. Nitriansky samosprávny kraj
5. Jún 2023
Dodatok č.1 k zmluve č.6/2023
1062/2023
76 378,44 € Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Nitriansky samosprávny kraj
1. Jún 2023
Dodatok č.1 k zmluve č.16/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
1055/2023
206 488,80 € SYMPATHY n.o. Nitriansky samosprávny kraj
1. Jún 2023
Dodatok č.1 k zmluve č.39/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
1056/2023
31 844,40 € SPLN, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
1. Jún 2023
Dodatok č.1 k zmluve č.55/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
1057/2023
10 036,10 € Slovenský zväz telesne postihnutých, Krajské centrum Nitra Nitriansky samosprávny kraj
1. Jún 2023
Dodatok č.1 k zmluve č. 25/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
1058/2023
88 495,20 € Dignitas n.o. Nitriansky samosprávny kraj
1. Jún 2023
Dodatok č.1 k zmluve č. 30/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
1061/2023
36 873,00 € Centrum sociálnych služieb - Margaréta n.o. Nitriansky samosprávny kraj
1. Jún 2023
Dodatok č.1 k zmluve č.12/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
1059/2023
36 873,00 € NÁDEJ Domov Dôchodcov a Domov sociálnych služieb n.o. Zlaté Moravce Nitriansky samosprávny kraj
1. Jún 2023
Dodatok č.1 k zmluve č.52/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
1065/2023
89 809,84 € Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Nitriansky samosprávny kraj
1. Jún 2023
Dodatok č.1 k zmluve č.32/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
1066/2023
95 869,80 € Dôstojnosť Horné Štitáre Nitriansky samosprávny kraj
1. Jún 2023
Dodatok č.1 k zmluve č.4/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
1071/2023
294 188,88 € Komunita Kráľovnej pokoja Nitriansky samosprávny kraj
1. Jún 2023
Moderná škola je zárukou zvýšenia počtu žiakov na praktickom vyučovaní /časť 1. ZÁHRADA/
651/2023
138 360,00 € GROLOS, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
31. Máj 2023
Externý manažér kybernetickej bezpečnosti
1060/2023
60 480,00 € Topsec s. r. o. Nitriansky samosprávny kraj