Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Február 2024
Zmluva o dielo
18/2024
0,00 € Menton SK, spol. s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
27. Február 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
21/2024
0,00 € Michal Glosík Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
27. Február 2024
Zmluva o spolupráci pri organizovaní podujatia - Festival chorvátskej kultúry
23/2024
0,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Neuvedené
26. Február 2024
Dodatok k zmluve o nájme pozemku
20/2024
0,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Ivan Duchoň
21. Február 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
17/2024
0,00 € RETAN s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
15. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
16/2024
0,00 € AT Partners, k.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
15. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti
19/2024
360,00 € Osobnyudaj.sk, s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
6. Február 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o združení
308/2023
0,00 € Neuvedené Hlavné mesto SR Bratislava
31. Január 2024
Dohoda o skončení nájmu nebytového priestoru
15/2024
0,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves AVDOP s.r.o.
30. Január 2024
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
14/2024
0,00 € N-advokát, s. r. o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
29. Január 2024
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
13/2024
0,00 € Energie2, a.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
26. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku nafinancovanie soc. služby
10/2024
393 540,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves DSS Senecio, n.o.
26. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na pokytovanie soc.služby
11/2024
393 540,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
26. Január 2024
Rámcová zmluva o sprostredkovaní zamestnancov
12/2024
0,00 € JOBPOINT, spol. s r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
24. Január 2024
Dohoda o odpustení dlhu
8/2024
0,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves GREENWOOL, s.r.o.
23. Január 2024
Poistná zmluva úplné znenie poistnej zmluvy v zmysle dodatku č. 23
6/2024
7 682,48 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
23. Január 2024
Pozemky - zmluva o nájme
7/2024
0,00 € Slovenský pozemkový fond Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
22. Január 2024
Zmluva o dodávke plynu
5/2024
0,00 € SPP, a.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
8. Január 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia - Istrijská 2
3/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
8. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb vo verejnom záujme
4/2024
125 000,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Devínskonovoveská televízia spol. s r.o.