Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 412000124 predaj pozemku
63/2024
3 366,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Ján Dinnyes
13. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 412000424 predaj pozemku
61/2024
2 244,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Jozef Knaperek
13. Máj 2024
Dodatok k zmluve o dielo
140/2024
0,00 € BYTTHERM, s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
11. Máj 2024
Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody 2024
97/2024
100,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Poľnohospodárske družstvo Bratislava-Vinohrady
11. Máj 2024
Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody 2024
102/2024
280,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Štefan Salay
10. Máj 2024
Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody 2024
83/2024
200,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves PALMIR, spol.s r.o.
10. Máj 2024
Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody 2024
82/2024
180,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Gabriel Kušnírik - U GABA
10. Máj 2024
Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody 2024
81/2024
280,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves SPACITO s.r.o.
10. Máj 2024
Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody 2024
80/2024
100,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Milan Beňo - Limbašská pivnica BENO
10. Máj 2024
Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody 2024
78/2024
100,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Eva Ujváryová
10. Máj 2024
Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody 2024
77/2024
100,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Branislav Toman
10. Máj 2024
Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody 2024
93/2024
280,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves OZ 4-ka
10. Máj 2024
Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody 2024
91/2024
40,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Vlastimil Raida
10. Máj 2024
Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody 2024
90/2024
360,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Patrik Barcaj
10. Máj 2024
Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody 2024
86/2024
560,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves NOVOSELO s.r.o.
10. Máj 2024
Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody 2024
85/2024
180,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Michal Bob
10. Máj 2024
Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody 2024
84/2024
360,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Svitlana Matúšová Fialka
10. Máj 2024
Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody 2024
101/2024
140,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Marta Kmeťová
10. Máj 2024
Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody 2024
100/2024
360,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Tibor Mészáros
10. Máj 2024
Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody 2024
99/2024
40,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Adriana Makovníková - Sviečky HOLANDIA