Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. December 2023
prevod vlastníckeho práva v podiele 1/1 k novovzniknutému pozemku registra „C“KN parc.č. 154/3, o výmere 2 m2
304/2023
336,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Ján Kuľka
22. December 2023
previesť vlastnícke právo k majetku vo výlučnom vlastníctve predávajúceho
301/2023
38 000,00 € Stadtgemeinde Marchegg Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
22. December 2023
predmet poistenia - H3 Pracovné stroje nad 3,5t
303/2023
75,62 € Generali Poisťovňa Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
20. December 2023
Zmluva o nájme vyčleneného vybraného bytu
293/2023
2 098,98 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Linda Siváková
20. December 2023
Kúpna zmluva - serverové vybavenie
297/2023
30 810,00 € AXON PRO spol. s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
20. December 2023
Zmluva o nájme - Dovina pasáž
292/2023
1 434,36 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Best Boxing Club
20. December 2023
Licenčná zmluva - podujatie: Vianočná ulička 2023
298/2023
0,00 € SOZA Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
20. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov
299/2023
43 837,20 € CORA GEO, s. r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
18. December 2023
Poistná zmluva - Úplné znenie postnej zmluvy v zmysle dodoatku č.22
295/2023
7 501,91 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
13. December 2023
Zmluva o dielo
294/2023
22 995,35 € MBM-GROUP a.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
11. December 2023
Zmluva o zriadení predajného miesta - Vianočná ulička 2023
251/2023
140,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Poľnohospodárske družstvo Bratislava-Vinohrady
11. December 2023
Zmluva o zriadení predajného miesta - Vianočná ulička 2023
253/2023
440,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Miriam Vallová
11. December 2023
Zmluva o zriadení predajného miesta - Vianočná ulička 2023
254/2023
520,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Štefan Salay
11. December 2023
Zmluva o zriadení predajného miesta - Vianočná ulička 2023
275/2023
20,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Ľuboš Viskup
11. December 2023
Zmluva o zriadení predajného miesta - Vianočná ulička 2023
280/2023
720,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves SPACITO s.r.o.
11. December 2023
Zmluva o zriadení predajného miesta - Vianočná ulička 2023
282/2023
420,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Richard Tahotný
8. December 2023
Zmluva o zriadení predajného miesta - Vianočná ulička 2023
241/2023
60,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Jana Vitálošová - RUJANA
8. December 2023
Zmluva o zriadení predajného miesta - Vianočná ulička 2023
244/2023
120,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Eva Kunzová
8. December 2023
Zmluva o zriadení predajného miesta - Vianočná ulička 2023
246/2023
90,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Stanislava Tomancová
8. December 2023
Zmluva o zriadení predajného miesta - Vianočná ulička 2023
239/2023
60,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Ing. Ľudmila Kacejová