Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Jún 2024
Zmluva o zriadení predajného miesta - Festival Chorvátskej kultúry
173/2024
280,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Richard Tahotný
17. Jún 2024
Zmluva o dielo - servis plynových kotlov
180/2024
3 384,00 € VARIOHAUS s. r. o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
14. Jún 2024
Dodatok k zmluve o spolupráci
179/2024
0,00 € Kaufland Slovenská republika v.o.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
13. Jún 2024
Zmluva o zriadení predajného miesta - Festival Chorvátskej kultúry
171/2024
280,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Mirko Husejnovič
13. Jún 2024
Zmluva o spolupráci pri organizovaní podujatia - Festival chorvátskej kultúry
178/2024
0,00 € Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
10. Jún 2024
Zmluva o zriadení predajného miesta - Festival Chorvátskej kultúry
172/2024
280,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Štefan Salay
10. Jún 2024
Rámcová dohoda na zabezpečenie tlače periodika MČ BA-DNV
177/2024
19 800,00 € Ultra Print, s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
4. Jún 2024
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
169/2024
0,00 € Energie2, a.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
4. Jún 2024
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
170/2024
0,00 € Energie2, a.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
3. Jún 2024
Príkazná zmluva
167/2024
0,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Michal Slovák
3. Jún 2024
Dodatok č. 1. k zmluve o dielo
168/2024
17 607,15 € BS Construction s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
31. Máj 2024
Vykonávacia dohoda o vzťahu k Memorandu o rozdelení nanávratného finančného príspevku
166/2024
331 500,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
30. Máj 2024
Dodatok č. 1.k Zmluve o spolupráci
163/2024
0,00 € Farmárske trhy, s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
30. Máj 2024
Memorandum o rozdelení štátnej dotácie
164/2024
14 202,64 € Hlavné mesto SR Bratislava Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
30. Máj 2024
Zmluva o krátkodobom nájme - Nebytových priestorov
165/2024
150,00 € Duálna akadémia, z.z.p.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
29. Máj 2024
Dodatok č. 1. k zmluve o zhotovení a prenajatí internetovej stránky
161/2024
0,00 € EWORKS.sk s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
29. Máj 2024
Dodatok č. 2.k zmluve o zhotovení a prenajatí internetovej stránky
162/2024
0,00 € EWORKS.sk s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
27. Máj 2024
Zmluva o zriadení predajného miesta - Deň detí
152/2024
140,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Poľnohospodárske družstvo Bratislava-Vinohrady
27. Máj 2024
Zmluva o dielo
160/2024
21 945,59 € WIREX, s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
24. Máj 2024
Zmluva o zhotovení a prenajatí internetovej stránky
159/2024
0,00 € EWORKS.sk s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves