Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - OZ Jána Jonáša DNV Bratislava
34/2023
1 000,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves OZ Jána Jonáša DNV Bratislava
1. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - Pomoc mačkám
35/2023
1 100,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves "Pomoc mačkám"
28. Február 2023
poskytnutie dotácie Prijímateľovi na podporu projektu: „Činnosť šachového klubu Strelec Devínska Nová Ves“
26/2023
2 500,00 € Šachový klub STRELEC Devínska Nová Ves Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
28. Február 2023
poskytnutie dotácie Prijímateľovi na podporu projektu: „Všestranný pohybový rozvoj detí a mládeže“
28/2023
2 000,00 € Functional kids Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
28. Február 2023
poskytnutie dotácie Prijímateľovi na podporu projektu : „Futbalový turnaj z medzinárodnou účasťou“
27/2023
500,00 € Futbalový klub Starí páni Kontura DNV Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
27. Február 2023
Poskytnutie dotácie Prijímateľovi na podporu projektu : "Detský baseballový/športovo-výchovný program 2023"
18/2023
4 900,00 € GoodSports International Slovensko Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
27. Február 2023
Poskytnutie dotácie Prijímateľovi na podporu projektu: „Futbalový klub mládeže Devínska Nová Ves
19/2023
12 000,00 € Futbalový klub mládeže Devínska Nová Ves Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
27. Február 2023
Poskytnutie dotácie Prijímateľovi na podporu projektu: " Futbal, FC Internacionál Devínska Nová Ves
20/2023
1 000,00 € FC Internacionál Devínska Nová Ves Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
27. Február 2023
poskytnutie dotácie Prijímateľovi na podporu projektu : "Rekreačný a výkonnostný šport (tenis a kulturistika) v MČ DNV"
21/2023
1 700,00 € Športový klub ALBATROS Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
27. Február 2023
poskytnutie dotácie Prijímateľovi na podporu projektu: "V DNV žijeme futbalom"
22/2023
17 000,00 € Futbalový klub Lokomotíva Devínska Nová Ves Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
27. Február 2023
poskytnutie dotácie Prijímateľovi na podporu projektu: Box proti predsudkom a pre všetkých
23/2023
13 500,00 € Best Boxing Club Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
27. Február 2023
poskytnutie dotácie Prijímateľovi na podporu projektu: " Rekondično-liečebné pobyty; návšteva kultúrnych podujatí, zdravotné masáže, odborné prednášky "
24/2023
2 500,00 € Základná organizácia Jednoty dôchodcov Devínska Nová Ves Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
27. Február 2023
poskytnutie dotácie Prijímateľovi na podporu projektu : " Športové a kultúrne podujatia pre mládež a dospelých "
25/2023
3 500,00 € Klub Workout Academy o.z. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
20. Február 2023
Pozemky - zmluva o nájme
15/2023
328,42 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Monika Pokorná
20. Február 2023
Dohoda o členstve v hasičskej jednotke dobrovoľného hasičského zboru MČ BA - DNV
16/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Branislav Jurný
20. Február 2023
Dohoda o členstve v hasičskej jednotke dobrovoľného hasičského zboru MČ BA - DNV
17/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Juraj Vašek
17. Február 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Klub dôchodcov
13/2023
44,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Slovenský zväz telesne postihnutých Okresné centrum Bratislava IV
14. Február 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
14/2023
0,00 € AT Partners, k.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
13. Február 2023
Servisná zmluva - rohože Mýtnica
12/2023
0,00 € Elis Textile Care SK s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
13. Február 2023
Servisná zmluva - rohože MÚ
11/2023
0,00 € Elis Textile Care SK s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves