Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Máj 2024
Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody 2024
84/2024
360,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Svitlana Matúšová Fialka
10. Máj 2024
Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody 2024
101/2024
140,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Marta Kmeťová
10. Máj 2024
Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody 2024
100/2024
360,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Tibor Mészáros
10. Máj 2024
Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody 2024
99/2024
40,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Adriana Makovníková - Sviečky HOLANDIA
10. Máj 2024
Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody 2024
98/2024
100,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Marta Galisová - DUCKY&DUCK
10. Máj 2024
Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody 2024
96/2024
280,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Španielske gastro, s.r.o.
10. Máj 2024
Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody 2024
95/2024
100,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves THEBENER spol. s r.o.
10. Máj 2024
Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody 2024
109/2024
100,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Renáta Vániová
10. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - Klub Workout Academy
139/2024
3 000,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Klub Workout Academy o.z.
9. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 412000324 predaj pozemku
134/2024
1 122,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Ing. Dagmar Valentínyová
9. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 412000624 predaj pozemku
135/2024
2 244,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Pavel Horváth
9. Máj 2024
Dodatok k zmluve o zriadení vecného bremena
136/2024
0,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Mgr. Peter Balun
9. Máj 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia - Pavla Horova 7, 3
138/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
8. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb -O.z. Ichtys
130/2024
3 000,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves ICHTYS - Občianske združenie
8. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb -Functional kids
131/2024
2 000,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Functional kids
8. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb -Lokomitíva DNV
132/2024
12 000,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Futbalový klub Lokomotíva Devínska Nová Ves
8. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb -Futbalový klub Starí páni Kontura DNV
133/2024
800,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Futbalový klub Starí páni Kontura DNV
7. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - Umelci z Istrijskej
110/2024
3 570,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Umelci z Istrijskej,o.z.
7. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - BEST BOXING CLUB
111/2024
8 000,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Best Boxing Club
7. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - Zak. org. Jednoty dôchodcov DNV
112/2024
3 000,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Základná organizácia Jednoty dôchodcov Devínska Nová Ves