Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Apríl 2023
Zmluva o zriadení predajného miesta - Samove hry
56/2023
50,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Mária Benčíková
13. Apríl 2023
Zmluva o zriadení predajného miesta - Samove hry
59/2023
100,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Štefan Salay
13. Apríl 2023
Zmluva o zriadení predajného miesta - Samove hry
61/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves MINISVET s. r. o.
13. Apríl 2023
Zmluva o zriadení predajného miesta - Samove hry
62/2023
10,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Peter Fiala
6. Apríl 2023
Poistná zmluva - Úplné znenie postnej zmluvy v zmysle dodatku č.18
71/2023
7 052,45 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
4. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - Miestny odbor Matice slovenskej Bratislava-Devínska Nová Ves
68/2023
6 600,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Miestny odbor Matice slovenskej v Bratislave-Devínskej Novej Vsi
29. Marec 2023
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov - Mýtnica
67/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
27. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - CHAOS ŠPORT
66/2023
700,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves CHAOS ŠPORT
24. Marec 2023
Dodatok k zmluve o dielo
65/2023
325 718,57 € VIREA s. r. o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
21. Marec 2023
Darovacia zmluva - Hnuteľný majetok
63/2023
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
16. Marec 2023
Dodatok k zmluve o nájme vyčleneného vybraného bytu
58/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Lucia Ághová
14. Marec 2023
Zmluva o dočasnom užívaní Vyhliadkovej veže na Devínskej Kobyle
49/2023
200,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves WRIZZLY s.r.o.
13. Marec 2023
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov
47/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Slovenská pošta, a.s.
13. Marec 2023
Poistná zmluva - Úplné znenie postnej zmluvy v zmysle dodoatku č.17
48/2023
7 051,68 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
9. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - KOI - Rybársky klub Nepočujúcich
46/2023
500,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves KOI - Rybársky klub Nepočujúcich
8. Marec 2023
Dohoda o skončení nájmu - Dovina pasáž
43/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Peter Vallo
8. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - Marta Földešová
44/2023
2 500,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Marta Földešová
8. Marec 2023
Kúpna zmluva - kúpa hnutelného majetku
45/2023
4 994,00 € Velcon spol.s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
6. Marec 2023
poskytnutie dotácie Prijímateľovi na podporu projektu: " Kvalita zdravia pre osoby s telesným postihom"
40/2023
3 000,00 € Slovenský zväz telesne postihnutých, Základná organizácia Bratislava Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
6. Marec 2023
poskytnutie dotácie Prijímateľovi na podporu projektu: „Futbal aj v DNV“
41/2023
1 000,00 € FC Volkswagen Bratislava Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves