Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Jún 2022
Zmluva o zriadení predajného miesta
134/2022
150,00 € RUNFLEX s. r. o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
30. Jún 2022
Zmluva o zriadení predajného miesta
135/2022
100,00 € Richard Tahotný Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
30. Jún 2022
Zmluva o zriadení predajného miesta
136/2022
100,00 € Jozef Martanovič Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
30. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí služby
138/2022
0,00 € Gemini Group s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
30. Jún 2022
Dodatok č. 1
139/2022
0,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Peter Vallo
30. Jún 2022
Zmluva o termínovanom úvere
140/2022
803 500,00 € Všeobecná úverová banka a.s. Vlastníci bytov a NP v bytovom dome v Bratislave - m.č. Devínska Nová Ves, na ulici Milana Marečka 2,4,6, súpisné Číslo 6107
30. Jún 2022
Zmluva o výkone správy - Správcovia bytových domov
141/2022
25 656,84 € Správca Bytový podnik Dúbravka, spol. s r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
30. Jún 2022
Zmluva o zriadení predajného miesta
142/2022
20,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Andrea Patkolóová - NIOBA
30. Jún 2022
Zmluva o zriadení predajného miesta
143/2022
20,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Iveta Jurenková - ,IVY "
30. Jún 2022
Zmluva o zriadení predajného miesta
144/2022
40,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Renáta Vániová
30. Jún 2022
Zmluva o zriadení predajného miesta
145/2022
30,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Jozef Martanovič
30. Jún 2022
Zmluva o dočasnom odbere el.energie
147/2022
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
30. Jún 2022
Zmluva o nájme - VDJ Slovinec
146/2022
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
30. Jún 2022
Zmluva o nájme trhového miesta - Hody 2022
149/2022
500,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves František Sečkár - FS
30. Jún 2022
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
150/2022
0,00 € Neuvedené Energie2, a.s.
29. Jún 2022
ZMLUVA O NÁJME HNUTEĽNÉHO MAJETKU
148/2022
0,00 € Zuzana Gallová Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
29. Jún 2022
Darovacia zmluva
132/2022
0,00 € Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
14. Jún 2022
Poistná zmluva - úplné znenie v zmysle dodatku č. 13
131/2022
0,00 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
10. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany
130/2022
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
6. Jún 2022
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
129/2022
0,00 € Energie2, a.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves