Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Január 2024
Dohoda o odpustení dlhu
8/2024
0,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves GREENWOOL, s.r.o.
23. Január 2024
Poistná zmluva úplné znenie poistnej zmluvy v zmysle dodatku č. 23
6/2024
7 682,48 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
23. Január 2024
Pozemky - zmluva o nájme
7/2024
0,00 € Slovenský pozemkový fond Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
22. Január 2024
Zmluva o dodávke plynu
5/2024
0,00 € SPP, a.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
8. Január 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia - Istrijská 2
3/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
8. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb vo verejnom záujme
4/2024
125 000,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Devínskonovoveská televízia spol. s r.o.
5. Január 2024
ZMLUVA O UŽÍVANÍ PRÁVNEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU BECK-ONLINE
306/2023
0,00 € Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
3. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb vo verejnom záujme
2/2024
275 000,00 € DNV ŠPORT, spol. s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
2. Január 2024
Odpustenie časti Dlhu dlžníka voči veriteľovi vo výške 2 499,00 EUR
1/2024
2 499,00 € Anelina s. r. o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
28. December 2023
záväzok Prenajímateľa 1 prenechať Nájomcovi na dočasné užívanie časť Stavby v rozsahu 510 m2
305/2023
2 000,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Michal Glosík
28. December 2023
prevod vlastníckeho práva v podiele 1/1 k novovzniknutému pozemku registra „C“KN parc.č. 154/3, o výmere 2 m2
304/2023
336,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Ján Kuľka
22. December 2023
previesť vlastnícke právo k majetku vo výlučnom vlastníctve predávajúceho
301/2023
38 000,00 € Stadtgemeinde Marchegg Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
22. December 2023
predmet poistenia - H3 Pracovné stroje nad 3,5t
303/2023
75,62 € Generali Poisťovňa Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
20. December 2023
Zmluva o nájme vyčleneného vybraného bytu
293/2023
2 098,98 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Linda Siváková
20. December 2023
Kúpna zmluva - serverové vybavenie
297/2023
30 810,00 € AXON PRO spol. s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
20. December 2023
Zmluva o nájme - Dovina pasáž
292/2023
1 434,36 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Best Boxing Club
20. December 2023
Licenčná zmluva - podujatie: Vianočná ulička 2023
298/2023
0,00 € SOZA Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
20. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov
299/2023
43 837,20 € CORA GEO, s. r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
18. December 2023
Poistná zmluva - Úplné znenie postnej zmluvy v zmysle dodoatku č.22
295/2023
7 501,91 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
13. December 2023
Zmluva o dielo
294/2023
22 995,35 € MBM-GROUP a.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves