Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Jún 2022
Zmluva o nájme trhového miesta - Hody 2022
123/2022
290,00 € Mário Kormančík Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
3. Jún 2022
Zmluva o nájme trhového miesta - Hody 2022
124/2022
290,00 € Rosenheim, s. r. o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
3. Jún 2022
Dodatok k zmluve o dielo
125/2022
454 324,28 € BBAU s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
3. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - Občianske združenie ICHTYS
126/2022
3 000,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves ICHTYS - Občianske združenie
3. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - Základná organizácia Jednoty dôchodcov Devínska Nová Ves
127/2022
2 000,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Základná organizácia Jednoty dôchodcov Devínska Nová Ves
2. Jún 2022
Zmluva o spolupráci
121/2022
350 000,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Hlavné mesto SR Bratislava
31. Máj 2022
Zmluva o nájme trhového miesta - Hody 2022
113/2022
51,00 € Marek Kadlečík Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
31. Máj 2022
Zmluva o nájme trhového miesta - Hody 2022
114/2022
75,00 € Coffe Kitchen, s. r. o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
31. Máj 2022
Zmluva o nájme trhového miesta - Hody 2022
115/2022
90,00 € Andrea Ujváryová Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
31. Máj 2022
Zmluva o nájme trhového miesta - Hody 2022
117/2022
240,00 € Renáta Vániová Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
31. Máj 2022
Zmluva o nájme trhového miesta - Hody 2022
118/2022
240,00 € Štefan Salay Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
31. Máj 2022
Zmluva o nájme trhového miesta - Hody 2022
119/2022
51,00 € THEBENER spol. s r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
31. Máj 2022
Zmluva o nájme trhového miesta - Hody 2022
120/2022
100,00 € LIT F&B, s. r. o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
26. Máj 2022
Zmluva o nájme trhového miesta - Hody 2022
107/2022
51,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves PERCZE Július
26. Máj 2022
Zmluva o nájme trhového miesta - Hody 2022
108/2022
51,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Milan Beňo - Limbašská pivnica BENO
26. Máj 2022
Zmluva o nájme trhového miesta - Hody 2022
109/2022
51,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Marek Kadlečík
26. Máj 2022
Zmluva o nájme trhového miesta - Hody 2022
110/2022
51,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Iveta Jurenková - ,IVY "
26. Máj 2022
Zmluva o nájme trhového miesta - Hody 2022
111/2022
51,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Andrea Patkolóová - NIOBA
26. Máj 2022
Zmluva o nájme trhového miesta - Hody 2022
112/2022
51,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Aleksandar Marinković
25. Máj 2022
Pozemky - zmluva o nájme
105/2022
0,00 € Urbár Devínska Nová Ves, pozemkové spoločenstvo Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves