Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2022
Dodatok č. 6 k Zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
198/2022
0,00 € Energie2, a.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
26. September 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu "mOBEC"
193/2022
0,00 € T-MAPY s. r. o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
26. September 2022
Kúpna zmluva
194/2022
0,00 € BELT SLOVAKIA s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
24. September 2022
Neuvedené
191/2022
1 944,00 € T-MAPY s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
24. September 2022
Neuvedené
192/2022
0,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Laser therapy, k.s.
14. September 2022
Zmluva o obstaraní diela
181/2022
0,00 € Kaufland Slovenská republika v.o.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
14. September 2022
Dohoda o odpustení dlhu
188/2022
0,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves FORMULA ŠPORT, s.r.o.
14. September 2022
Poistná zmluva
189/2022
0,00 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
13. September 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 14.02.2022
186/2022
0,00 € BBAU s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
12. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 09.09.2022
184/2022
0,00 € MBM-GROUP a.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
12. September 2022
Dodatok č. 5 k Zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
185/2022
0,00 € Energie2, a.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
9. September 2022
Zmluva o úvere
182/2022
1 910 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
9. September 2022
Zmluva o úvere
182/2022
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
9. September 2022
Zmluva o dielo
183/2022
95 741,28 € MBM-GROUP a.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
6. September 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
180/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
2. September 2022
Úplné znenie poistnej zmluvy č. 9127000937 v zmysle dodatku č. 14
177/2022
6 897,18 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
2. September 2022
Zmluva o zriadení predajného miesta
178/2022
30,00 € Jozef Martanovič Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
2. September 2022
Zmluva o zriadení predajného miesta
179/2022
40,00 € Renáta Vániová Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
31. August 2022
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
176/2022
0,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Hlavné mesto SR Bratislava
30. August 2022
Neuvedené
174/2022
10 000,00 € OPATRÍME VÁS n.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves