Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
58/2024
0,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves ISPK s.r.o.
8. Apríl 2024
Dodatok k Memorandu o porozumení a spolupráci
59/2024
0,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
8. Apríl 2024
Dodatok k zmluve o nájme pozemku
60/2024
0,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves PARAMEDIC & PARTNER - Asistenčná Záchranná Služba s. r. o.
8. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany
62/2024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
21. Marec 2024
Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia - Farmárske trhy
56/2024
0,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Farmárske trhy, s.r.o.
19. Marec 2024
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov - Dovina pasáž
55/2024
0,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves LEKÁREŇ TRIO 6 s.r.o.
15. Marec 2024
Zmluva o dielo
42/2024
57 480,00 € KubisArchitekti, s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
14. Marec 2024
Zmluva o dielo
38/2024
0,00 € ALUSOLID- BA, s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
14. Marec 2024
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov - VÚZ
39/2024
0,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Jana Faryová
14. Marec 2024
Protokol o zverení hnuteľného majetku
40/2024
0,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves DENOVA - príspevková organizácia
14. Marec 2024
Dodatok k zmluve o nájme pozemku
41/2024
0,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Devínska Nová Ves Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
8. Marec 2024
Kúpna zmluva - Motorové vozidlo
34/2024
0,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Obec Svodín
8. Marec 2024
Poistná zmluva - Poistenie zodpovednosti za škodu
299/2022
0,00 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
7. Marec 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpad. vôd
37/2024
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
6. Marec 2024
Licenčná zmluva - Samove hry 2024 - Na Mýte
36/2024
0,00 € SOZA Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
5. Marec 2024
Zmluva o dielo
35/2024
0,00 € BYTTHERM, s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
1. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
27/2024
65,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Slovenský zväz telesne postihnutých, Základná organizácia Bratislava
1. Marec 2024
Dohoda o skončení nájmu nebyt. priestoru
31/2024
0,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Anelina s. r. o.
1. Marec 2024
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
32/2024
0,00 € Slovenské národné múzeum - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
1. Marec 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
33/2024
227,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Mgr. Peter Balun