Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytnutie sociálnej služby v zariadeniach
9/2023
320 088,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
1. Február 2023
Zmluva o nájme - Viacúčelové zariadenie
5/2023
3 613,69 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Dalibor Kovács
1. Február 2023
Pozemky - zmluva o nájme
6/2023
1 700,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves MRBistro s.r.o.
31. Január 2023
Zmluva o spolupráci pri poskytnutí dotácie na úhradu stabilizačného príspevku
8/2023
40 000,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves DSS Senecio, n.o.
30. Január 2023
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu
7/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
19. Január 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov - Referendum 2023
280/2022
0,00 € Duálna akadémia, z.z.p.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
10. Január 2023
Zmluva o nájme pozemku
295/2022
2 000,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves O2 Network, s.r.o.
10. Január 2023
Dodatok č. 2. k zmluve o dielo zo dňa 23.02.2022
4/2023
0,00 € Úsporné Drevodomy s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
5. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb vo verejnom záujme
3/2023
125 000,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Devínskonovoveská televízia spol. s r.o.
3. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb vo verejnom záujme
1/2023
250 000,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves DNV ŠPORT, spol. s.r.o.
3. November 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla
216/2022
0,00 € Teplo GGE, s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
3. November 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla
217/2022
0,00 € Teplo GGE, s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
30. December 2022
Neuvedené
296/2022
0,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Laser therapy, k.s.
30. December 2022
Zmluva o výpožičke časti pozemkov
297/2022
0,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Občianske združenie GAUDETE
30. December 2022
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
298/2022
0,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Materská škola Milana Marečka16 a 20
22. December 2022
Darovacia zmluva
291/2022
0,00 € Slovensko Spoločne, občianske združenie Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
22. December 2022
Poistná zmluva - úplné znenie v zmysle dodatku č. 16
292/2022
7 042,09 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
21. December 2022
ZMLUVA O UŽÍVANÍ PRÁVNEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU BECK-ONLINE
288/2022
0,00 € Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
21. December 2022
Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI
289/2022
1 314,46 € Wolters Kluwer SR s. r. o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
21. December 2022
Zmluva o združených dodávkach plynu
290/2022
0,00 € SPP, a.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves