Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - CHAOS ŠPORT
154/2024
1 200,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves CHAOS ŠPORT
23. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 412000224 predaj pozemku
156/2024
1 122,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Juraj Boďa
23. Máj 2024
Mandátna zmluva
157/2024
990,00 € ANSVO BN s. r. o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
22. Máj 2024
Zmluva o nájme vyčleneného vybraného bytu
137/2024
2 208,30 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Zuzana Drímalová
22. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - SYNCHRO Žralok Bratislava o.z.
153/2024
2 500,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Klub športového potápania Žralok, o.z.
22. Máj 2024
Zmluva o nájme vyčleneného vybraného bytu
144/2024
2 970,45 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Lucia Januščáková
21. Máj 2024
Dodatok k poistnej zmluve
150/2024
1 520,17 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - Miestny odbor Matice slovenskej Bratislava-Devínska Nová Ves
151/2024
3 220,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Miestny odbor Matice slovenskej v Bratislave-Devínskej Novej Vsi
20. Máj 2024
Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finanč. príspevku
149/2024
2 382 944,33 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
17. Máj 2024
Licenčná zmluva - Devínskonovoveské hody 2024
147/2024
0,00 € SOZA Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
17. Máj 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
148/2024
0,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Andrej Pokluda
16. Máj 2024
Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody, kolotoče 2024
67/2024
500,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves František Sečkár - FS
16. Máj 2024
Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody 2024
79/2024
280,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Limča s. r. o.
16. Máj 2024
Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody 2024
88/2024
280,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves MaMa Natura s.r.o.
16. Máj 2024
Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody 2024
89/2024
360,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Kevin Lelóczky
16. Máj 2024
Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody 2024
92/2024
360,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Food Guru s. r. o.
16. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - Plavecká akadémia, o.z.
146/2024
500,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Plavecká akadémia, o.z.
14. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení činností bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
107/2024
0,00 € BM plus s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
14. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - Občianske združenie Mažoretky Tina
142/2024
2 300,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Mažoretky Tina
14. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - TK REBELI DNV o.z.
143/2024
1 000,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves TK Rebeli DNV o. z.