Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Február 2024
Zmluva o nájme pozemku
24/2024
0,00 € Urbár Devínska Nová Ves, pozemkové spoločenstvo Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
29. Február 2024
Zmluva o krátkodobom nájme - Nebytových priestorov
25/2024
0,00 € Duálna akadémia, z.z.p.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
29. Február 2024
Zmluva o dielo
26/2024
84 447,00 € Design47 s. r. o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
29. Február 2024
Zmluva o vykonávaní odborných skúšok, prehliadok, revízií a funkčných skúšok
28/2024
26 090,00 € Štefan Schredl Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
29. Február 2024
Dohoda o skončení nájmu nebyt. priestoru
29/2024
0,00 € Michal Glosík Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
28. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
22/2024
12 588,30 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Klub Workout Academy o.z.
27. Február 2024
Zmluva o dielo
18/2024
0,00 € Menton SK, spol. s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
27. Február 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
21/2024
0,00 € Michal Glosík Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
27. Február 2024
Zmluva o spolupráci pri organizovaní podujatia - Festival chorvátskej kultúry
23/2024
0,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Neuvedené
26. Február 2024
Dodatok k zmluve o nájme pozemku
20/2024
0,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Ivan Duchoň
21. Február 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
17/2024
0,00 € RETAN s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
15. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
16/2024
0,00 € AT Partners, k.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
15. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti
19/2024
360,00 € Osobnyudaj.sk, s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
6. Február 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o združení
308/2023
0,00 € Neuvedené Hlavné mesto SR Bratislava
31. Január 2024
Dohoda o skončení nájmu nebytového priestoru
15/2024
0,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves AVDOP s.r.o.
30. Január 2024
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
14/2024
0,00 € N-advokát, s. r. o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
29. Január 2024
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
13/2024
0,00 € Energie2, a.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
26. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku nafinancovanie soc. služby
10/2024
393 540,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves DSS Senecio, n.o.
26. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na pokytovanie soc.služby
11/2024
393 540,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
26. Január 2024
Rámcová zmluva o sprostredkovaní zamestnancov
12/2024
0,00 € JOBPOINT, spol. s r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves