Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. August 2022
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
176/2022
0,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Hlavné mesto SR Bratislava
30. August 2022
Neuvedené
174/2022
10 000,00 € OPATRÍME VÁS n.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
26. August 2022
ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ NÁJOMNEJ ZMLUVY RAKYTA LAND DEVELOPMENT, A.S.
173/2022
0,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Rakyta Land Development, a.s.
25. August 2022
NOVÁ PRÍPOJKA NN DO KUCHYNE ZŠ A STAVEBNÉ ÚPRAVY JEDÁLNE v Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
172/2022
0,00 € BBAU s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
19. August 2022
Zmluva o dodávke a montáži jednotlivých prvkov vybavenia Klubu dôchodcov
167/2022
17 658,00 € Design47, s. r. o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
16. August 2022
Kúpna zmluva
164/2022
12 089,44 € Škola.sk, s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
13. August 2022
Neuvedené
163/2022
0,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves MRB s.r.o.
11. August 2022
Poistná zmluva - úplné znenie poistnej zmluvy v zmysle dodatku č. 14
162/2022
0,00 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
9. August 2022
Kúpna zmluva - komunálne vozidlo
160/2022
119 610,00 € Unikont Slovakia, s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
9. August 2022
Dodatok k zmluve o dielo
161/2022
0,00 € BBAU s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
29. Júl 2022
Zmluva o nájme - Líniové centrum
157/2022
5 857,17 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Andrej Macko
29. Júl 2022
Dodatok k zmluve o spolupráci
159/2022
0,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Laser therapy, k.s.
25. Júl 2022
Zmluva o dielo - oprava miniihriska
156/2022
29 166,29 € EUROPEAN ENTERPRISE, s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
20. Júl 2022
Zmluva o odbornej stáži
154/2022
0,00 € Jana Michalíková Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
20. Júl 2022
Licenčná zmluva - Hromadná licenčná zmluva
155/2022
0,00 € SOZA Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
16. Júl 2022
Darovacia zmluva - Hnuteľný majetok
153/2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
8. Júl 2022
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru
152/2022
32 670,00 € HolzHaus, s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
1. Júl 2022
Dodatok k zmluve o spolupráci
151/2022
0,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Laser therapy, k.s.
30. Jún 2022
Zmluva o nájme trhového miesta - Hody 2022
116/2022
61,00 € Confundo, s. r. o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
30. Jún 2022
Zmluva o spolupráci pri organizovaní podujatia "Festival chovátskej kultúry 2022"
133/2022
0,00 € Chorvátsky kultúrny spolok Devínska Nová Ves/Hrvatsko kulturno društvo Devinsko Nuovo Selo Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves