Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb -Pátrač Tino
117/2024
1 070,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves OZ Pátrač Tino
7. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb -Materské centrum Bublinka
118/2024
3 215,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Materské centrum Bublinka, o.z.
7. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb -FC Internacional DNV
120/2024
1 000,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves FC Internacionál Devínska Nová Ves
7. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb -KOBYLKA
119/2024
6 575,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Kobylka - detský folklórny súbor
7. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb -Futbalový klub mládeže DNV
121/2024
7 000,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Futbalový klub mládeže Devínska Nová Ves
7. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb -Stolnotenisový kluv DNV
122/2024
8 000,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Stolnotenisový klub Devínska Nová Ves
7. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb -Tanečné centrum ELEGANZA BA
123/2024
2 000,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Tanečné Centrum Eleganza Bratislava,občianske združenie
7. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb -Hokejbalový Club IEPURII DNV
126/2024
4 900,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Hokejbalový Club IEPURII DNV
7. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb -GoodSports International Slovensko
125/2024
4 900,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves GoodSports International Slovensko
7. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb -ŠK Albatros pri ZŠ na ul.I. Bukovčana 3
124/2024
800,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Športový klub ALBATROS
7. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb -Strom pre všetkých o.z.
127/2024
500,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Strom pre všetkých
7. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb -Šachový klub Strelec DNV
128/2024
3 000,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Šachový klub STRELEC Devínska Nová Ves
7. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb -Šach na školách
129/2024
1 500,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Šach na školách o.z.
30. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 412000824 predaj pozemku
105/2024
1 122,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Ing. Jaroslav Žember
30. Apríl 2024
Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov
106/2024
0,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Motýlik DNV s.r.o.
29. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
103/2024
1 986,18 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Ján Škoda
29. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 412000524 predaj pozemku
104/2024
1 870,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Michal Lehocký
24. Apríl 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia - Vápencová 5
75/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
24. Apríl 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia - Vápencová 12
76/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
23. Apríl 2024
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
74/2024
0,00 € Energie2, a.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves