Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Október 2022
Dodatok k zmluve o dielo
204/2022
2 479 551,13 € Úsporné Drevodomy s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
1. Marec 2023
Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finanč. príspevku
31/2023
2 398 078,20 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
9. September 2022
Zmluva o úvere
182/2022
1 910 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
29. Október 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
215/2022
1 588 320,00 € Železnice Slovenskej republiky Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
30. Jún 2022
Zmluva o termínovanom úvere
140/2022
803 500,00 € Všeobecná úverová banka a.s. Vlastníci bytov a NP v bytovom dome v Bratislave - m.č. Devínska Nová Ves, na ulici Milana Marečka 2,4,6, súpisné Číslo 6107
3. Jún 2022
Dodatok k zmluve o dielo
125/2022
454 324,28 € BBAU s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
2. Jún 2022
Zmluva o spolupráci
121/2022
350 000,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Hlavné mesto SR Bratislava
24. Marec 2023
Dodatok k zmluve o dielo
65/2023
325 718,57 € VIREA s. r. o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
8. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytnutie sociálnej služby v zariadeniach
9/2023
320 088,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
2. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie soc služby v zariadeniach
38/2023
320 088,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves DSS Senecio, n.o.
9. December 2022
Realizácia projektu - DOPLNENIE OBJEKTOV AREALU VPS
284/2022
309 981,41 € VIREA s. r. o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
3. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb vo verejnom záujme
1/2023
250 000,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves DNV ŠPORT, spol. s.r.o.
19. Október 2022
Zmluva o dielo
207/2022
189 607,33 € MBM-GROUP a.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
13. Máj 2022
Kúkna zmluva - Predaj pozemku
95/2022
188 000,00 € SR - Okresný úrad Bratislava Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
24. November 2022
Zmluva o dielo
225/2022
143 266,12 € STRABAG s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
5. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb vo verejnom záujme
3/2023
125 000,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Devínskonovoveská televízia spol. s r.o.
9. August 2022
Kúpna zmluva - komunálne vozidlo
160/2022
119 610,00 € Unikont Slovakia, s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
9. September 2022
Zmluva o dielo
183/2022
95 741,28 € MBM-GROUP a.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
29. September 2022
Zmluva o dielo
199/2022
64 486,44 € littlefinger, s. r. o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
10. Október 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG2200133
203/2022
55 000,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves