Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Marec 2023
Dodatok k zmluve o nájme vyčleneného vybraného bytu
58/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Lucia Ághová
14. Marec 2023
Zmluva o dočasnom užívaní Vyhliadkovej veže na Devínskej Kobyle
49/2023
200,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves WRIZZLY s.r.o.
13. Marec 2023
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov
47/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Slovenská pošta, a.s.
13. Marec 2023
Poistná zmluva - Úplné znenie postnej zmluvy v zmysle dodoatku č.17
48/2023
7 051,68 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
9. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - KOI - Rybársky klub Nepočujúcich
46/2023
500,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves KOI - Rybársky klub Nepočujúcich
8. Marec 2023
Dohoda o skončení nájmu - Dovina pasáž
43/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Peter Vallo
8. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - Marta Földešová
44/2023
2 500,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Marta Földešová
8. Marec 2023
Kúpna zmluva - kúpa hnutelného majetku
45/2023
4 994,00 € Velcon spol.s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
6. Marec 2023
poskytnutie dotácie Prijímateľovi na podporu projektu: " Kvalita zdravia pre osoby s telesným postihom"
40/2023
3 000,00 € Slovenský zväz telesne postihnutých, Základná organizácia Bratislava Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
6. Marec 2023
poskytnutie dotácie Prijímateľovi na podporu projektu: „Futbal aj v DNV“
41/2023
1 000,00 € FC Volkswagen Bratislava Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
6. Marec 2023
poskytnutie dotácie Prijímateľovi na podporu projektu: „Deti za stolnotenisový stôl a dospelí tiež“
42/2023
6 900,00 € Stolnotenisový klub Devínska Nová Ves Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
2. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - Tanečné centrum Eleganza BA
36/2023
1 000,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Tanečné Centrum Eleganza Bratislava,občianske združenie
2. Marec 2023
Rámcová kúpna zmluva
37/2023
0,00 € AQUA PRO EUROPE, a.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
2. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie soc služby v zariadeniach
38/2023
320 088,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves DSS Senecio, n.o.
2. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - Umelci z Istrijskej
39/2023
2 200,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Umelci z Istrijskej,o.z.
1. Marec 2023
poskytnutie dotácie Prijímateľovi na podporu projektu: Ichtys - komunita má stále pre nás vysokú prioritu"
29/2023
3 500,00 € ICHTYS - Občianske združenie Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
1. Marec 2023
poskytnutie dotácie Prijímateľovi na podporu projektu: „Kolektív hasičskej mládeže“
30/2023
2 000,00 € DHZ Devínska Nová Ves,o.z. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
1. Marec 2023
Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finanč. príspevku
31/2023
2 398 078,20 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
1. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - Chabik
32/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves CHABIK
1. Marec 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
33/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves ISPK s.r.o.