Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2022
Úplné znenie poistnej zmluvy č. 9127000937 v zmysle dodatku č. 12
342022
0,00 € Uniqa pojišťovna, a.s. Pobočka pojišťovne z iného členského štátu Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
7. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie soc služby v zariadeniach
36/2022
0,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves DSS Senecio, n.o.
7. Apríl 2022
Servisná zmluva č. 00332/21/015
37/2022
0,00 € Ricoh Slovakia s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
9. Apríl 2022
Servisná zmluva č. 00333/21/015
38/2022
0,00 € Ricoh Slovakia s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
9. Apríl 2022
Servisná zmluva č. 00334/21/015
39/2022
0,00 € Ricoh Slovakia s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
9. Apríl 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
40/2022
0,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves GREENWOOL, s.r.o.
9. Apríl 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
41/2022
0,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Andrea Červenková
11. Apríl 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia - Vápencová 12
42/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
11. Apríl 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia - Vápencová 480 5
43/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
23. Apríl 2022
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
46/2022
0,00 € Energie2, a.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
29. Apríl 2022
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
47/2022
0,00 € CTPark Bratislava, spol. s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
29. Apríl 2022
Zmluva o nájme dopravného prostriedku
50/2022
0,00 € JTV auto, s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
2. Máj 2022
Zmluva o dodávke plynu
51/2022
0,00 € SPP, a.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
3. Máj 2022
Zmluva o nájme trhového miesta - Samove hry 2022
62/2022
0,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Ing. Jiří Stoklasa - JiSto
3. Máj 2022
Zmluva o nájme trhového miesta - Samove hry 2022
63/2022
0,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Anna Szustorová
4. Máj 2022
Zmluva o nájme trhového miesta - Samove hry 2022
65/2022
0,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Ján Bott
4. Máj 2022
Zmluva o nájme trhového miesta - Samove hry 2022
68/2022
0,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Peter Fiala
4. Máj 2022
Zmluva o spolupráci
72/2022
0,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Laser therapy, k.s.
5. Máj 2022
Mandátna zmluva
75/2022
0,00 € Mrg.Juraj Lobotka Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
5. Máj 2022
Zmluva o nájme trhového miesta - Samove hry 2022
80/2022
0,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Irma Rebrová