Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 412000524 predaj pozemku
104/2024
1 870,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Michal Lehocký
24. Apríl 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia - Vápencová 5
75/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
24. Apríl 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia - Vápencová 12
76/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
23. Apríl 2024
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
74/2024
0,00 € Energie2, a.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
16. Apríl 2024
Dodatok k zmluve o dielo
70/2024
0,00 € ALUSOLID- BA, s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
16. Apríl 2024
Zmluva o dielo - Prestavba sociálneho zariadenia v MŠ
71/2024
16 289,63 € BS Construction s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
12. Apríl 2024
Zmluva o zriadení predajného miesta - Samove hry 2024
49/2024
140,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Štefan Salay
12. Apríl 2024
Zmluva o zriadení predajného miesta - Stavanie mája 2024
54/2024
140,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Štefan Salay
11. Apríl 2024
Zmluva o zriadení predajného miesta - Samove hry 2024
43/2024
10,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Milan Dizorzi
11. Apríl 2024
Zmluva o zriadení predajného miesta - Samove hry 2024
44/2024
0,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves THEBENER spol. s r.o.
11. Apríl 2024
Zmluva o zriadení predajného miesta - Stavanie mája 2024
53/2024
220,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Bohumil Flachs
11. Apríl 2024
Zmluva o zriadení predajného miesta - Stavanie mája 2024
52/2024
220,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Peter Hargaš
11. Apríl 2024
Zmluva o zriadení predajného miesta - Stavanie mája 2024
51/2024
50,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Milan Beňo - Limbašská pivnica BENO
11. Apríl 2024
Zmluva o zriadení predajného miesta - Samove hry 2024
50/2024
140,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Renáta Vániová
11. Apríl 2024
Zmluva o zriadení predajného miesta - Samove hry 2024
48/2024
130,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Gabriel Kušnírik - U GABA
11. Apríl 2024
Zmluva o zriadení predajného miesta - Samove hry 2024
47/2024
50,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Mária Benčíková
11. Apríl 2024
Zmluva o zriadení predajného miesta - Samove hry 2024
46/2024
220,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Peter Hargaš
11. Apríl 2024
Zmluva o zriadení predajného miesta - Samove hry 2024
45/2024
0,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Dušan Dedinský - Včelárstvo
11. Apríl 2024
Poradenský servis v rámci vyhľadávania a odporučenia najvhodnejšieho dodávateľa zemného plynu
69/2024
690,00 € Mrg.Juraj Lobotka Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
11. Apríl 2024
Úprava práv a povinností Zmluvných strán pri realizácii spoločného verejného obstarávania na predmet zákazky „Združená dodávka zemného plynu“
68/2024
0,00 € ANSVO, s. r. o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves