Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Október 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
215/2022
1 588 320,00 € Železnice Slovenskej republiky Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
28. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov - VÚC
210/2022
1 039,92 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Mgr. Veronika Méhešová
28. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
208/2022
284,48 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves BIOnum s.r.o.
28. Október 2022
Pozemky - zmluva o nájme
214/2022
0,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Rakyta Land Development, a.s.
27. Október 2022
Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok
213/2022
7,82 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves EWES SK, s. r. o.
26. Október 2022
O KRÁTKODOBOM NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV - voľby 2022
137/2022
0,00 € Duálna akadémia, z.z.p.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
26. Október 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
211/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
26. Október 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
212/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
19. Október 2022
Zmluva o dielo
207/2022
189 607,33 € MBM-GROUP a.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
18. Október 2022
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku prislúch. bytu
206/2022
1 118,03 € Hlavné mesto SR Bratislava Milan Pákozdy
17. Október 2022
Dodatok k zmluve o plnom servise a údržbe
205/2022
0,00 € XEROX LIMITED ,o.z. - Digital park II Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
12. Október 2022
Dodatok k zmluve o dielo
204/2022
2 479 551,13 € Úsporné Drevodomy s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
10. Október 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospešných služieb alebo verejnoprospešných účelov
201/2022
0,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Miestny odbor Matice slovenskej v Bratislave-Devínskej Novej Vsi
10. Október 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG2200133
203/2022
55 000,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
3. Október 2022
Poistná zmluva - úplné znenie v zmysle dodatku č. 15
200/2022
0,00 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
30. September 2022
Nájomná zmluva
195/2022
82,68 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Pavol Gánovský
29. September 2022
Zmluva o dielo
199/2022
64 486,44 € littlefinger, s. r. o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
28. September 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo zo dňa 14. 02. 2022
196/2022
0,00 € BBAU s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
28. September 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do dostribučnej sústavy
197/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
28. September 2022
Dodatok č. 6 k Zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
198/2022
0,00 € Energie2, a.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves