Centrálny register zmlúv

Obec Nemecká

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2022
Darovacia zmluva č. KRHZ-BB-VO-407-022/2022
029/2022
51 823,60 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Nemecká
28. November 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 300/2022 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
030/2022
3 400,00 € Obec Nemecká Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
28. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
FP-2/2022
1 000,00 € Mgr. Ivan Haľak Obec Nemecká
15. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 910/2022
HM-910/2022
3,50 € Obec Nemecká Magdaléna Grúberová
15. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 911/2022
HM-911/2022
2,00 € Obec Nemecká Zuzana Dunajská
15. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 912/2022
HM-912/2022
2,00 € Obec Nemecká Ing. Viera Sulíková
15. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb zimnej údržby miestnych komunikácií
026/2022
150,00 € Danka Barthová - PROFAX, Hronská 22, 976 97 Nemecká Obec Nemecká
15. November 2022
Kúpna zmluva
027/2022
3 182,80 € Obec Nemecká Marek Minarovjech
15. November 2022
Dodatok č. 38 k zmluve o ukladaní odpadu
1/10/95 - 38
0,00 € SEKOLÓG s.r.o., Tisovecká cesta 38, 977 01 Brezno Obec Nemecká
2. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 908/2022
HM-908/2022
2,00 € Obec Nemecká Ivana Bútova
2. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 909/2022
HM-909/2022
3,50 € Obec Nemecká Helena Šelestová
26. Október 2022
Hromadný dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
ST-1/2022
0,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – mestská časť Ruži Obec Nemecká
24. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 906/2022
HM-906/2022
3,50 € Obec Nemecká Pavel Patráš
24. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 907/2022
HM-907/2022
3,50 € Obec Nemecká Lucia Sojaková
24. Október 2022
Príloha č. 1 k Zmluve č. SGE1029201525
025/2016-004 (príloha č. 1)
0,00 € Obec Nemecká ENVI-PAK, a.s.
12. Október 2022
Darovacia zmluva č. 2022/821-HM
025/2022
0,00 € Ministerstvo obrany SR Obec Nemecká
4. Október 2022
Kúpna zmluva
024/2022
954,00 € Obec Nemecká Mgr. Zuzana Lokšová
30. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
N-4/2022
1 000,00 € Obec Nemecká Pasienkovo-urbárske pozemkové spoločenstvo Dubová
30. September 2022
Zmluva o nájme pozemku
N-5/2022
5,88 € Obec Nemecká Lýdia Hlaváčiková
29. September 2022
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ČOV-2022/173
0,65 € Obec Nemecká Ema Kristofová