Centrálny register zmlúv

Obec Nemecká

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Jún 2022
Zmluva o dielo s rozšírenými zárukami
012/2022
1 966 000,00 € KOOR, s.r.o. Obec Nemecká
30. November 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektu vyvolanej investície - I/66 Predajná križovatka - nehodové miesto
031/2022
443 899,60 € Slovenská republika - Slovenská správa ciest Obec Nemecká
9. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z302091CZH6-91-108
021/2023
114 400,00 € Obec Nemecká Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
23. Apríl 2024
Dodatok č. ZMLP-2022-110-000009/2 ku Zmluve o dielo s rozšírenými zárukami
012/2022-2
102 284,92 € KOOR, s.r.o., Mlynské Nivy 56, 82105 Bratislava - mestská časť Ruži Obec Nemecká
15. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods.6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2024
004/2024
63 768,00 € Obec Nemecká Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
28. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods.6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2023
009/2023
58 188,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Obec Nemecká
22. Máj 2024
DOHODA číslo: 2024/BB/051 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu
016/2024
57 096,00 € Obec Nemecká Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
11. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-Q634-512-002-005
035/2023 - IROP-CLLD-Q634-512-002-005
55 625,06 € Obec Nemecká Miestna akčná skupina Chopok juh
28. November 2022
Darovacia zmluva č. KRHZ-BB-VO-407-022/2022
029/2022
51 823,60 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Nemecká
27. September 2023
Zmluva o dielo
032/2023
41 762,87 € BARTOŠ STAV s.r.o., ul. 1. Mája 371/16, 976 13 Slovenská Ľupča Obec Nemecká
21. December 2022
Dodatok č. ZMLP-2022-110-000009/1 ku Zmluve o dielo s rozšírenými zárukami zo dňa 21.06.2022
012/2022-1
39 146,62 € KOOR, s.r.o., Mlynské Nivy 56, 82105 Bratislava - mestská časť Ruži Obec Nemecká
3. August 2022
Mandátna zmluva
019/2022
19 400,00 € JALE inžiniering vo výstavbe - Ing. Ján Lendácky Obec Nemecká
11. Október 2023
Zmluva o dielo na dodávku projektovej dokumentácie a odborného poradenstva
036/2023
18 660,00 € Archeka, s.r.o. Obec Nemecká
24. Máj 2023
Kúpna zmluva
018/2023
16 422,00 € BAFFI AGROCORPORATION, s.r.o. Obec Nemecká
25. Marec 2024
Zmluva o spolupráci č. 010/2024
010/2024
15 000,00 € Mgr. art. Juraj Schikor Obec Nemecká
8. November 2023
Kúpna zmluva
037/2023
10 530,00 € Obec Nemecká Michal Náther
5. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2022
D-1/2022
9 500,00 € Obec Nemecká FK Sokol Nemecká
18. September 2023
Zmluva o dielo
028/2023
9 387,60 € ARDSYSTÉM, s.r.o. Obec Nemecká
30. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení hudobnej produkcie skupiny HEX
014/2024
8 000,00 € SEPTEMBER o.z. Obec Nemecká
10. Marec 2023
Zmluva - Organizovanie a zabezpečenie podujatia, vystúpenia výkonného umelca – skupiny Gladiator
011/2023
6 000,00 € ALL AGENCY spol. s r.o. Obec Nemecká