Centrálny register zmlúv

Obec Nemecká

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Október 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ČOV-2023/180
0,95 € Obec Nemecká Elena Kotľárová
19. Október 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 941/2023
HM-941/2023
5,00 € Obec Nemecká Miroslava Sojaková
19. Október 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 942/2023
HM-942/2023
4,00 € Obec Nemecká Ján Siman
11. Október 2023
Zmluva o dielo na dodávku projektovej dokumentácie a odborného poradenstva
036/2023
18 660,00 € Archeka, s.r.o. Obec Nemecká
11. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-Q634-512-002-005
035/2023 - IROP-CLLD-Q634-512-002-005
55 625,06 € Obec Nemecká Miestna akčná skupina Chopok juh
27. September 2023
Zmluva o dielo
032/2023
41 762,87 € BARTOŠ STAV s.r.o., ul. 1. Mája 371/16, 976 13 Slovenská Ľupča Obec Nemecká
27. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 940/2023
HM-940/2023
110,00 € Ing. Poláková Natália Obec Nemecká
27. September 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
033/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby , pracovisko BA Obec Nemecká
27. September 2023
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
034/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Nemecká
18. September 2023
Zmluva o dielo
028/2023
9 387,60 € ARDSYSTÉM, s.r.o. Obec Nemecká
18. September 2023
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001197-083
029/2023
0,00 € Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Nemecká
14. September 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ČOV-2023/179
0,95 € Obec Nemecká Mgr. Miroslav Kochan
14. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 939/2023
HM-939/2023
35,00 € Obec Nemecká Pisáková Alena
14. September 2023
Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
P-8/203
32,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Nemecká
14. September 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
EE-1/2023
284,04 € Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina Obec Nemecká
14. September 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
ST-dod 3/2023
33,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – mestská časť Ruži Obec Nemecká
14. September 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
ST-dod 4/2023
33,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – mestská časť Ruži Obec Nemecká
14. September 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
ST-dod 5/2023
24,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – mestská časť Ruži Obec Nemecká
31. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 938/2023
HM-938/2023
20,00 € Obec Nemecká Živický Štefan
30. August 2023
Zmluva o Platobnej karte
B-1/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Obec Nemecká