Centrálny register zmlúv

Obec Nemecká

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. D-3/2023
D-3/2023
800,00 € Stolnotenisový klub Iskra Dubová - Nemecká Obec Nemecká
24. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. FP-1/2023
FP-1/2023
1 000,00 € Jozef Skladaný Obec Nemecká
24. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. D-4/2023
D-4/2023
1 200,00 € V-FIT Club, kulturistický oddiel Obec Nemecká
16. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 929/2023
HM-929/2023
7,00 € Obec Nemecká Dominik Kútik
16. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 927/2023
HM-927/2023
12,00 € Obec Nemecká Miroslava Sámelová
16. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 930/2023
HM-930/2023
7,00 € Obec Nemecká Ivan Klinčík
16. Máj 2023
Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
P-4/2023
154,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Nemecká
16. Máj 2023
Dohoda §54 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
017/2023
205,32 € Obec Nemecká Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
16. Máj 2023
Poistná zmluva - Havarijné poistenie motorového vozidla
P-5/2023
1 343,32 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Nemecká
3. Apríl 2023
Zmluva o nájme pozemku
N-1/2023
40,00 € Obec Nemecká Ľubomír Búda
3. Apríl 2023
Úrazové poistenie uchádzača o zamestnanie počas projektu/programu
P-2/2023
10,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Nemecká
3. Apríl 2023
Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
P-3/2023
147,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Nemecká
3. Apríl 2023
Dohoda č. 23/28/054/138, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2)
014/2023
599,00 € Obec Nemecká Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
27. Marec 2023
Dodatok k dohode o voliteľnom programe Magenta Office č. 00313645
ST-6/2016-2/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – mestská časť Ruži Obec Nemecká
27. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní výhod - Magenta odmeny pre firmy
ST-1/2023
400,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – mestská časť Ruži Obec Nemecká
27. Marec 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
ST-3/2020-1/2023
25,90 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – mestská časť Ruži Obec Nemecká
27. Marec 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
ST-dod 1/2023
23,90 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – mestská časť Ruži Obec Nemecká
27. Marec 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
ST-dod 2/2023
13,90 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – mestská časť Ruži Obec Nemecká
21. Marec 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. SZ026/2022
014/2022-001
0,00 € DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica Obec Nemecká
20. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 928/2023
HM-928/2023
7,00 € Obec Nemecká Danka Tokárová