Centrálny register zmlúv

Obec Nemecká

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. November 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 909/2022
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme HM-909/2022
0,00 € Obec Nemecká Helena Šelestová
8. November 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 945/2023
HM-945/2023
5,00 € Obec Nemecká Oľga Môciková
8. November 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 946/2023
HM-946/2023
14,00 € Obec Nemecká Mgr. Lýdia Pšenková
8. November 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 947/2023
HM-947/2023
5,00 € Obec Nemecká Zdenko Šarina
8. November 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 949/2023
HM-949/2023
5,00 € Obec Nemecká Dana Brzáčová
8. November 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 951/2023
HM-951/2023
4,00 € Obec Nemecká Bc. Jana Mojžitová
8. November 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 952/2023
HM-952/2023
5,00 € Obec Nemecká Vladimír Szakács
8. November 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 953/2023
HM-953/2023
7,00 € Obec Nemecká Elena Tetamentiová
8. November 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 954/2023
HM-954/2023
12,00 € Obec Nemecká Anna Kohútová
8. November 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 955/2023
HM-955/2023
4,00 € Obec Nemecká Erika Foltányová
8. November 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 956/2023
HM-956/2023
12,00 € Obec Nemecká Ivan Čonka
8. November 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 957/2023
HM-957/2023
5,00 € Obec Nemecká Ing. Pavol Šperka
8. November 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 958/2023
HM-958/2023
7,00 € Obec Nemecká Milan Kováč
8. November 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 960/2023
HM-960/2023
7,00 € Obec Nemecká Milan Skladaný
8. November 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 959/2023
HM-959/2023
7,00 € Obec Nemecká Ľubomír Brozman
8. November 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 961/2023
HM-961/2023
7,00 € Obec Nemecká Ing. Eva Hiadlovská
8. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. FP-2/2023
FP-2/2023
1 000,00 € Mgr. Ivan Haľak Obec Nemecká
8. November 2023
Kúpna zmluva
037/2023
10 530,00 € Obec Nemecká Michal Náther
27. Október 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 943/2023
HM-943/2023
5,00 € Obec Nemecká Lucia Vargová
27. Október 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 944/2023
HM-944/2023
4,00 € Obec Nemecká Zuzana Müllerová