Centrálny register zmlúv

Obec Nemecká

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Január 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ČOV-2023/178
0,65 € Obec Nemecká Martin Štípala
5. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 916/2022
HM-916/2022
2,00 € Obec Nemecká Marian Rusnák
5. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 917/2022
HM-917/2022
2,00 € Obec Nemecká Zdenko Štajer
5. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 918/2022
HM-918/2022
7,50 € Obec Nemecká Oľga Koríneková
5. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 919/2022
HM-919/2022
3,50 € Obec Nemecká Erika Daxnerová
5. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 920/2022
HM-920/2022
3,50 € Obec Nemecká Ing. Gabriela Škantárová
5. Január 2023
Zmluva o rozšírení mobilnej aplikácie na mobilnú aplikáciu V OBRAZE II. generácie
001/2023
696,00 € Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda Obec Nemecká
21. December 2022
Zmluva o odvoze komunálneho odpadu na skládku
033/2022
0,00 € Danka Barthová - PROFAX, Hronská 22, 976 97 Nemecká Obec Nemecká
30. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 915/2022
HM-915/2022
6,00 € Obec Nemecká Tetyana Kunová
30. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o vedení účtovníctva a zabezpečení ekonomickej agendy
002/2021-1
800,00 € Asset Group, s.r.o., Zlatá 29, 974 05 Banská Bystrica Obec Nemecká
21. December 2022
Zmluva č. 032/2022 o odvoze a uložení zmesového komunálneho odpadu
032/2022
0,00 € Obec Nemecká Spojená škola, Školská 279/35, 976 97 Nemecká
21. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 913/2022
HM-913/2022
3,50 € Obec Nemecká Ing. Ján Môcik
21. December 2022
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ČOV-2022/177
0,00 € Obec Nemecká Spojená škola, Školská 279/35, 976 97 Nemecká
21. December 2022
Dodatok č. ZMLP-2022-110-000009/1 ku Zmluve o dielo s rozšírenými zárukami zo dňa 21.06.2022
012/2022-1
39 146,62 € KOOR, s.r.o., Mlynské Nivy 56, 82105 Bratislava - mestská časť Ruži Obec Nemecká
21. December 2022
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ČOV-2022/175
0,00 € Obec Nemecká Marek Florek
21. December 2022
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ČOV-2022/176
0,00 € Obec Nemecká Elena Madošová
21. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 914/2022
HM-914/2022
5,00 € Obec Nemecká Mário Zrubák
30. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
N-6/2022
605,20 € Obec Nemecká Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – mestská časť Ruži
30. November 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektu vyvolanej investície - I/66 Predajná križovatka - nehodové miesto
031/2022
443 899,60 € Slovenská republika - Slovenská správa ciest Obec Nemecká
28. November 2022
Zmluva o poskytovaní stravovania
028/2022
0,00 € Spojená škola Obec Nemecká