Centrálny register zmlúv

Obec Nemecká

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. September 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
ST-dod 4/2023
33,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – mestská časť Ruži Obec Nemecká
14. September 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
ST-dod 5/2023
24,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – mestská časť Ruži Obec Nemecká
31. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 938/2023
HM-938/2023
20,00 € Obec Nemecká Živický Štefan
30. August 2023
Zmluva o Platobnej karte
B-1/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Obec Nemecká
30. August 2023
Zmluva o Balíkovom účte
B-2/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Obec Nemecká
28. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 937/2023
HM-937/2023
7,00 € Obec Nemecká Viera Povrazníková
15. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 935/2023
HM-935/2023
5,00 € Obec Nemecká Vilma Hanauerová
15. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 936/2023
HM-936/2023
5,00 € Obec Nemecká Vladimír Kološta
15. August 2023
Príloha č. 1 k Zmluve č. SGE1029201525
025/2016-005 (príloha č. 1)
0,00 € Obec Nemecká ENVI-PAK, a.s.
18. Júl 2023
Hromadná licenčná zmluva č. VP/23/03131/002
025/2023
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Obec Nemecká
18. Júl 2023
Darovacia zmluva
026/2023
500,00 € Obec Nemecká KOOR, s.r.o., Mlynské Nivy 56, 82105 Bratislava - mestská časť Ruži
6. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 934/2023
HM-934/2023
7,00 € Obec Nemecká Blanka Katanová
6. Júl 2023
Zmluva č. 1132/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
022/2023
2 000,00 € Obec Nemecká Banskobystrický samosprávny kraj
6. Júl 2023
Kúpna zmluva
023/2023
525,00 € Obec Nemecká Ing. Ján Banas, Ing. Mária Banasová
6. Júl 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
024/2023
68,44 € Obec Nemecká Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
6. Júl 2023
Úrazové poistenie UoZ počas projektu
P-7/2023
10,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Nemecká
9. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 933/2023
HM-933/2023
10,00 € Obec Nemecká Božena Tištianová
9. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z302091CZH6-91-108
021/2023
114 400,00 € Obec Nemecká Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
6. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 932/2023
HM-932/2023
7,00 € Obec Nemecká Peter Jurčo
6. Jún 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZMLUVA č. ČOV - 2021/162
0,00 € Obec Nemecká Juraj Halgaš