Centrálny register zmlúv

Obec Nemecká

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Máj 2022
Dodatok č.1 k zmluve o nájom hrobového miesta na pohrebisk ev. č. 624/2016
Dodatok č.1 k zmluve HM-624/2016
0,00 € Jarmila Danková Obec Nemecká
30. Jún 2022
Zmluva o zavedení a realizácii systému zberu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok v obci Nemecká č. SZ026/2022
014/2022
0,00 € DETOX s.r.o., Obec Nemecká
19. Júl 2022
Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. ND 88/2022
016/2022
0,00 € KRONOSPAN, s.r.o., Lučenecká cesta 1335/21, 960 01 Zvolen Obec Nemecká
20. Júl 2022
Zmluva o podmienkach spolupráce č. OK-20062022Nem
015/2022
0,00 € Obec Nemecká BM WORK AGENCY, spol. s.r.o.
20. Júl 2022
Dodatok č.1 k zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb
008/2015-1/2022
0,00 € Bio-Nexus SK, s.r.o., Klincová 35, 821 08 Bratislava Obec Nemecká
25. Júl 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o dodávke plynu
2009-004
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Nemecká
26. Júl 2022
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-VO-564-022/2022
018/2022
0,00 € Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Nemecká
3. August 2022
Zmluva o výpožičke motorového vozidla
020/2022
0,00 € Motor-Car Banská Bystrica, spol. s.r.o., Zvolenská cesta 48, 974 05 Banská Bystrica Obec Nemecká
23. August 2022
Zmluva o spolupráci
023/2022
0,00 € JEEL, s.r.o. Obec Nemecká
12. Október 2022
Darovacia zmluva č. 2022/821-HM
025/2022
0,00 € Ministerstvo obrany SR Obec Nemecká
24. Október 2022
Príloha č. 1 k Zmluve č. SGE1029201525
025/2016-004 (príloha č. 1)
0,00 € Obec Nemecká ENVI-PAK, a.s.
26. Október 2022
Hromadný dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
ST-1/2022
0,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – mestská časť Ruži Obec Nemecká
15. November 2022
Dodatok č. 38 k zmluve o ukladaní odpadu
1/10/95 - 38
0,00 € SEKOLÓG s.r.o., Tisovecká cesta 38, 977 01 Brezno Obec Nemecká
28. November 2022
Zmluva o poskytovaní stravovania
028/2022
0,00 € Spojená škola Obec Nemecká
21. December 2022
Zmluva č. 032/2022 o odvoze a uložení zmesového komunálneho odpadu
032/2022
0,00 € Obec Nemecká Spojená škola, Školská 279/35, 976 97 Nemecká
21. December 2022
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ČOV-2022/177
0,00 € Obec Nemecká Spojená škola, Školská 279/35, 976 97 Nemecká
21. December 2022
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ČOV-2022/175
0,00 € Obec Nemecká Marek Florek
21. December 2022
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ČOV-2022/176
0,00 € Obec Nemecká Elena Madošová
21. December 2022
Zmluva o odvoze komunálneho odpadu na skládku
033/2022
0,00 € Danka Barthová - PROFAX, Hronská 22, 976 97 Nemecká Obec Nemecká
20. Február 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní audítorských služieb
016/2019-1/2023
0,00 € Ing. Eva Kútiková, Športová ul. 34, 976 13 Slovenská Ľupča Obec Nemecká