Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Nemecká

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 968/2023
HM-968/2023
5,00 € Obec Nemecká Daniel Plško
30. November 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 969/2023
HM-969/2023
7,00 € Obec Nemecká Vladimír Romančík
30. November 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 964/2023
HM-964/2023
21,00 € Obec Nemecká Ing. Matúš Siman
30. November 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 970/2023
HM-970/2023
5,00 € Obec Nemecká Pavel Patráš
30. November 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 967/2023
HM-967/2023
7,00 € Obec Nemecká Ing. Ján Tomenga
30. November 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 972/2023
HM-972/2023
5,00 € Obec Nemecká František Čunderlík
30. November 2023
Zmluva o spolupráci
039/2023
3 000,00 € Obec Nemecká Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
30. November 2023
Zmluva o poskytovaní zimnej údržby MK
040/2023
0,00 € Danka Barthová - PROFAX, Hronská 22, 976 97 Nemecká Obec Nemecká
30. November 2023
Dohoda §10 aktivačná činnosť
042/2023
0,00 € Obec Nemecká Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
30. November 2023
Dohoda č. 23/28/054/544 - §54, Podpora udržania pracovných návykov
041/2023
136,88 € Obec Nemecká Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
30. November 2023
Úrazové poistenie UoZ počas projektu
P-9/2023
10,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Nemecká
23. November 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 962/2023
HM-962/2023
7,00 € Obec Nemecká Mgr. Jarmila Janušková
23. November 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 963/2023
HM-963/2023
7,00 € Obec Nemecká Ľubomír Širgel
23. November 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 965/2023
HM-965/2023
12,00 € Obec Nemecká Janette Múková
23. November 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 966/2023
HM-966/2023
7,00 € Obec Nemecká Viera Láničková
23. November 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 950/2023
HM-950/2023
5,00 € Obec Nemecká MUDr. Iveta Ružinská
9. November 2023
Rámcová zmluva treasury
B-3/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Obec Nemecká
8. November 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 909/2022
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme HM-909/2022
0,00 € Obec Nemecká Helena Šelestová
8. November 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 945/2023
HM-945/2023
5,00 € Obec Nemecká Oľga Môciková
8. November 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 946/2023
HM-946/2023
14,00 € Obec Nemecká Mgr. Lýdia Pšenková