Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Nemecká

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
E-4/2024
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Obec Nemecká
30. Apríl 2024
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 986/2024
HM-986/2024
7,00 € Obec Nemecká Mária Hrašková
30. Apríl 2024
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 987/2024
HM-987/2024
4,00 € Obec Nemecká Petra Koukal
30. Apríl 2024
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 988/2023
HM-988/2024
14,00 € Obec Nemecká Ján Murgaš
30. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení hudobnej produkcie skupiny HEX
014/2024
8 000,00 € SEPTEMBER o.z. Obec Nemecká
30. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní stravovania
015/2024
0,00 € PERLA GASTRO, s.r.o., Nám. 1 mája 460/8, 976 46 Valaská Obec Nemecká
26. Apríl 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
E-3/2024
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina Obec Nemecká
26. Apríl 2024
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
P-1/2024
35,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Nemecká
23. Apríl 2024
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 984/2024
HM-984/2024
12,00 € Obec Nemecká Eva Veverková
23. Apríl 2024
Dodatok č. ZMLP-2022-110-000009/2 ku Zmluve o dielo s rozšírenými zárukami
012/2022-2
102 284,92 € KOOR, s.r.o., Mlynské Nivy 56, 82105 Bratislava - mestská časť Ruži Obec Nemecká
16. Apríl 2024
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 983/2024
HM-983/2024
14,00 € Obec Nemecká Elena Madošová
16. Apríl 2024
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 985/2024
HM-985/2024
5,00 € Obec Nemecká Iveta Kmeťová
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany
013/2024
1 400,00 € Obec Nemecká Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky, Kutuzovova 253/17, 83103 Bratislava-Nové Mesto
16. Apríl 2024
Zmluva o pripojení malého zdroja - zariadenia na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja do distribučnej sústavy
E-1/2024
0,00 € Obec Nemecká Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
16. Apríl 2024
Zmluva o dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
E-2/2024
0,00 € Obec Nemecká Energie2, a.s.
2. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
012/2024
0,00 € Obec Nemecká Mgr. Eva Pavlovová
25. Marec 2024
Zmluva o nakladaní s odpadmi
008/2024
0,00 € Obec Nemecká ESPIK Group, s.r.o.
25. Marec 2024
Zmluva o spolupráci č. 010/2024
010/2024
15 000,00 € Mgr. art. Juraj Schikor Obec Nemecká
25. Marec 2024
Darovacia zmluva č. 2024/800-HM
011/2024
0,00 € Obec Nemecká Ministerstvo obrany SR
15. Marec 2024
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 981/2024
HM-981/2024
4,00 € Obec Nemecká Mgr. Jana Šintajová