Centrálny register zmlúv

Obec Nemecká

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Február 2023
Zmluva o vykonávaní služieb bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. a zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
002/2023
54,00 € PYROBOSS, s.r.o., Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica Obec Nemecká
20. Február 2023
Zmluva poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
004/2023
1 400,00 € Ing. Eva Kútiková - EPU, Športová ul. 1037/34, 976 13 Slovenská Ľupča Obec Nemecká
20. Február 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní audítorských služieb
016/2019-1/2023
0,00 € Ing. Eva Kútiková, Športová ul. 34, 976 13 Slovenská Ľupča Obec Nemecká
20. Február 2023
Zmluva o zabezpečení vedenia evidencie odpadov a o zabezpečení poradenského servisu
005/2023
35,00 € ĽUPČIANKA, s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš Obec Nemecká
20. Február 2023
Hromadná licenčná zmluva č. VP/23/03131/001
006/2023
0,00 € SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Nemecká
20. Február 2023
Zmluva o zriadení a používaní Klientskeho konta
007/2023
0,00 € SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Nemecká
27. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 921/2023
HM-921/2023
2,00 € Obec Nemecká Margita Kminiaková
27. Január 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ČOV-2023/178
0,65 € Obec Nemecká Martin Štípala
5. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 916/2022
HM-916/2022
2,00 € Obec Nemecká Marian Rusnák
5. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 917/2022
HM-917/2022
2,00 € Obec Nemecká Zdenko Štajer
5. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 918/2022
HM-918/2022
7,50 € Obec Nemecká Oľga Koríneková
5. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 919/2022
HM-919/2022
3,50 € Obec Nemecká Erika Daxnerová
5. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 920/2022
HM-920/2022
3,50 € Obec Nemecká Ing. Gabriela Škantárová
5. Január 2023
Zmluva o rozšírení mobilnej aplikácie na mobilnú aplikáciu V OBRAZE II. generácie
001/2023
696,00 € Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda Obec Nemecká
21. December 2022
Zmluva o odvoze komunálneho odpadu na skládku
033/2022
0,00 € Danka Barthová - PROFAX, Hronská 22, 976 97 Nemecká Obec Nemecká
30. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 915/2022
HM-915/2022
6,00 € Obec Nemecká Tetyana Kunová
30. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o vedení účtovníctva a zabezpečení ekonomickej agendy
002/2021-1
800,00 € Asset Group, s.r.o., Zlatá 29, 974 05 Banská Bystrica Obec Nemecká
21. December 2022
Zmluva č. 032/2022 o odvoze a uložení zmesového komunálneho odpadu
032/2022
0,00 € Obec Nemecká Spojená škola, Školská 279/35, 976 97 Nemecká
21. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 913/2022
HM-913/2022
3,50 € Obec Nemecká Ing. Ján Môcik
21. December 2022
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ČOV-2022/177
0,00 € Obec Nemecká Spojená škola, Školská 279/35, 976 97 Nemecká