Centrálny register zmlúv

Obec Nemecká

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 907/2022
HM-907/2022
3,50 € Obec Nemecká Lucia Sojaková
24. Október 2022
Príloha č. 1 k Zmluve č. SGE1029201525
025/2016-004 (príloha č. 1)
0,00 € Obec Nemecká ENVI-PAK, a.s.
12. Október 2022
Darovacia zmluva č. 2022/821-HM
025/2022
0,00 € Ministerstvo obrany SR Obec Nemecká
4. Október 2022
Kúpna zmluva
024/2022
954,00 € Obec Nemecká Mgr. Zuzana Lokšová
30. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
N-4/2022
1 000,00 € Obec Nemecká Pasienkovo-urbárske pozemkové spoločenstvo Dubová
30. September 2022
Zmluva o nájme pozemku
N-5/2022
5,88 € Obec Nemecká Lýdia Hlaváčiková
29. September 2022
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ČOV-2022/173
0,65 € Obec Nemecká Ema Kristofová
8. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 904/2022
HM-904/2022
3,50 € Obec Nemecká Petra Koukal
8. September 2022
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ČOV-2022/172
0,65 € Obec Nemecká Lucia Šedivá
8. September 2022
Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU
N-3/2022
1,20 € Obec Nemecká Packeta Slovakia s.r.o.
8. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 905/2022
HM-905/2022
3,50 € Obec Nemecká Ing. Helena Klimeková
25. Júl 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o dodávke plynu
2009-004
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Nemecká
23. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 900/2022
HM-900/2022
3,50 € Obec Nemecká Oľga Koríneková
23. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 901/2022
HM-901/2022
3,50 € Obec Nemecká Oľga Ružinská
23. August 2022
Zmluva o spolupráci
023/2022
0,00 € JEEL, s.r.o. Obec Nemecká
23. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 903/2022
HM-903/2022
3,50 € Obec Nemecká Oľga Ružinská ml.
8. August 2022
Hromadná licenčná zmluva č. VP/22/03131/001
021/2022
80,40 € SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Nemecká
5. August 2022
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu
017/2022
4 500,00 € mylansa s.r.o., Nová 620/8, 900 55 Lozorno Obec Nemecká
3. August 2022
Mandátna zmluva
019/2022
19 400,00 € JALE inžiniering vo výstavbe - Ing. Ján Lendácky Obec Nemecká
3. August 2022
Zmluva o výpožičke motorového vozidla
020/2022
0,00 € Motor-Car Banská Bystrica, spol. s.r.o., Zvolenská cesta 48, 974 05 Banská Bystrica Obec Nemecká