Centrálny register zmlúv

Obec Nemecká

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2022
Dodatok č. ZMLP-2022-110-000009/1 ku Zmluve o dielo s rozšírenými zárukami zo dňa 21.06.2022
012/2022-1
39 146,62 € KOOR, s.r.o., Mlynské Nivy 56, 82105 Bratislava - mestská časť Ruži Obec Nemecká
21. December 2022
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ČOV-2022/175
0,00 € Obec Nemecká Marek Florek
21. December 2022
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ČOV-2022/176
0,00 € Obec Nemecká Elena Madošová
21. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 914/2022
HM-914/2022
5,00 € Obec Nemecká Mário Zrubák
30. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
N-6/2022
605,20 € Obec Nemecká Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – mestská časť Ruži
30. November 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektu vyvolanej investície - I/66 Predajná križovatka - nehodové miesto
031/2022
443 899,60 € Slovenská republika - Slovenská správa ciest Obec Nemecká
28. November 2022
Zmluva o poskytovaní stravovania
028/2022
0,00 € Spojená škola Obec Nemecká
28. November 2022
Darovacia zmluva č. KRHZ-BB-VO-407-022/2022
029/2022
51 823,60 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Nemecká
28. November 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 300/2022 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
030/2022
3 400,00 € Obec Nemecká Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
28. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
FP-2/2022
1 000,00 € Mgr. Ivan Haľak Obec Nemecká
15. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 910/2022
HM-910/2022
3,50 € Obec Nemecká Magdaléna Grúberová
15. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 911/2022
HM-911/2022
2,00 € Obec Nemecká Zuzana Dunajská
15. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 912/2022
HM-912/2022
2,00 € Obec Nemecká Ing. Viera Sulíková
15. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb zimnej údržby miestnych komunikácií
026/2022
150,00 € Danka Barthová - PROFAX, Hronská 22, 976 97 Nemecká Obec Nemecká
15. November 2022
Kúpna zmluva
027/2022
3 182,80 € Obec Nemecká Marek Minarovjech
15. November 2022
Dodatok č. 38 k zmluve o ukladaní odpadu
1/10/95 - 38
0,00 € SEKOLÓG s.r.o., Tisovecká cesta 38, 977 01 Brezno Obec Nemecká
2. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 908/2022
HM-908/2022
2,00 € Obec Nemecká Ivana Bútova
2. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 909/2022
HM-909/2022
3,50 € Obec Nemecká Helena Šelestová
26. Október 2022
Hromadný dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
ST-1/2022
0,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – mestská časť Ruži Obec Nemecká
24. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 906/2022
HM-906/2022
3,50 € Obec Nemecká Pavel Patráš