Centrálny register zmlúv

Obec Nemecká

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Máj 2022
Zmluva č. 1422 509 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
011/2022
1 400,00 € Obec Nemecká Dobrovoľná požiarna ochrana SR
24. Máj 2022
Zmluva č. 800/2022/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022
010/2022
3 000,00 € Obec Nemecká Banskobystrický samosprávny kraj
23. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 891/2022
HM-891/2022
2,50 € Obec Nemecká Oľga Slabeciusová
23. Máj 2022
Dodatok č.1 k zmluve o nájom hrobového miesta na pohrebisk ev. č. 624/2016
Dodatok č.1 k zmluve HM-624/2016
0,00 € Jarmila Danková Obec Nemecká
23. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 892/2022
HM-892/2022
3,50 € Obec Nemecká Božena Fekiačová
23. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 890/2020
HM-890/2022
9,50 € Obec Nemecká Marian Čižmár
23. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 893/2022
HM-893/2022
2,00 € Obec Nemecká Dana Vestfálová
23. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 3/2022
D-3/2022
840,00 € V-FIT Club, kulturistický oddiel Obec Nemecká
2. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 886/2022
HM-886/2022
5,50 € Pavel Piliar Obec Nemecká
2. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 887/2022
HM-887/2022
6,00 € Mária Kubišová Obec Nemecká
2. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 889/2022
HM-889/2022
3,50 € Viera Kostúrová Obec Nemecká
2. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 888/2022
HM-888/2022
3,50 € Katarína Širgelová Obec Nemecká
2. Máj 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnostiam podľa § 588 a nasl. OZ
009/2022
0,50 € Obec Nemecká Rudolf Rakovský
22. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 5/2022
D-5/2022
1 390,00 € Základná organizácia Jednoty dôchodcov Nemecká Obec Nemecká
5. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2022
D-1/2022
9 500,00 € Obec Nemecká FK Sokol Nemecká