Centrálny register zmlúv

Obec Nemecká

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. August 2022
Hromadná licenčná zmluva č. VP/22/03131/001
021/2022
80,40 € SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Nemecká
5. August 2022
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu
017/2022
4 500,00 € mylansa s.r.o., Nová 620/8, 900 55 Lozorno Obec Nemecká
3. August 2022
Mandátna zmluva
019/2022
19 400,00 € JALE inžiniering vo výstavbe - Ing. Ján Lendácky Obec Nemecká
3. August 2022
Zmluva o výpožičke motorového vozidla
020/2022
0,00 € Motor-Car Banská Bystrica, spol. s.r.o., Zvolenská cesta 48, 974 05 Banská Bystrica Obec Nemecká
26. Júl 2022
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-VO-564-022/2022
018/2022
0,00 € Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Nemecká
20. Júl 2022
Zmluva o podmienkach spolupráce č. OK-20062022Nem
015/2022
0,00 € Obec Nemecká BM WORK AGENCY, spol. s.r.o.
20. Júl 2022
Dodatok č.1 k zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb
008/2015-1/2022
0,00 € Bio-Nexus SK, s.r.o., Klincová 35, 821 08 Bratislava Obec Nemecká
19. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 899/2022
HM-899/2022
2,50 € Obec Nemecká Anna Chváliková
19. Júl 2022
Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. ND 88/2022
016/2022
0,00 € KRONOSPAN, s.r.o., Lučenecká cesta 1335/21, 960 01 Zvolen Obec Nemecká
12. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 898/2022
HM-898/2022
2,50 € Obec Nemecká Peter Bulko
12. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. FP-1/2022
FP-1/2022
1 000,00 € Jozef Skladaný Obec Nemecká
12. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 897/2022
HM-897/2022
7,00 € Obec Nemecká Ing. Ľudmila Králiková
30. Jún 2022
Zmluva o zavedení a realizácii systému zberu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok v obci Nemecká č. SZ026/2022
014/2022
0,00 € DETOX s.r.o., Obec Nemecká
29. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb SZ/006/2022
013/2022
144,00 € NEVIA,SE Obec Nemecká
22. Jún 2022
Zmluva o dielo s rozšírenými zárukami
012/2022
1 966 000,00 € KOOR, s.r.o. Obec Nemecká
21. Jún 2022
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ČOV-2022/170
0,65 € Ľubomír Lopejský Obec Nemecká
20. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 894/2022
HM-894/2022
11,00 € Obec Nemecká Elena Trnovská
20. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 895/2022
HM-895/2022
2,50 € Obec Nemecká Peter Bulko
20. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 896/2022
HM-896/2022
2,50 € Obec Nemecká Jozef Murgaš
20. Jún 2022
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických psôb
P-1/2022
114,83 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Nemecká