Centrálny register zmlúv

Obec Nemecká

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. December 2023
Zmluva o nájme pozemku N-2 /2023
N-2/2023
276,25 € Obec Nemecká HYDINÁREŇ ZÁMOSTIE, s.r.o.
12. December 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 973/2023
HM-973/2023
5,00 € Obec Nemecká Erika Merešová
12. December 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 974/2023
HM-974/2023
4,00 € Obec Nemecká Erika Merešová
12. December 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 971/2023
HM-971/2023
17,00 € Obec Nemecká Elena Šoučíková
12. December 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 975/2023
HM-975/2023
7,00 € Obec Nemecká Ing. Ján Kadúch
12. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
EE-2/2023
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Obec Nemecká
12. December 2023
Zmluva č. 0694/2023 o podmienkach vzájomnej spolupráce pri zabezpečení naplnenia merateľných ukazovateľov napojenosti producentov odpadových vôd na verejnú kanalizáciu pri zabezpečení realizácie stavby „Aglomerácia Nemecká – Predajná, Nemecká, Jasenie –
043/2023
0,00 € Obec Nemecká Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
30. November 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 968/2023
HM-968/2023
5,00 € Obec Nemecká Daniel Plško
30. November 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 969/2023
HM-969/2023
7,00 € Obec Nemecká Vladimír Romančík
30. November 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 964/2023
HM-964/2023
21,00 € Obec Nemecká Ing. Matúš Siman
30. November 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 970/2023
HM-970/2023
5,00 € Obec Nemecká Pavel Patráš
30. November 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 967/2023
HM-967/2023
7,00 € Obec Nemecká Ing. Ján Tomenga
30. November 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 972/2023
HM-972/2023
5,00 € Obec Nemecká František Čunderlík
30. November 2023
Zmluva o spolupráci
039/2023
3 000,00 € Obec Nemecká Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
30. November 2023
Zmluva o poskytovaní zimnej údržby MK
040/2023
0,00 € Danka Barthová - PROFAX, Hronská 22, 976 97 Nemecká Obec Nemecká
30. November 2023
Dohoda §10 aktivačná činnosť
042/2023
0,00 € Obec Nemecká Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
30. November 2023
Dohoda č. 23/28/054/544 - §54, Podpora udržania pracovných návykov
041/2023
136,88 € Obec Nemecká Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
30. November 2023
Úrazové poistenie UoZ počas projektu
P-9/2023
10,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Nemecká
23. November 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 962/2023
HM-962/2023
7,00 € Obec Nemecká Mgr. Jarmila Janušková
23. November 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 963/2023
HM-963/2023
7,00 € Obec Nemecká Ľubomír Širgel