Centrálny register zmlúv

Obec Nemecká

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Marec 2024
Zmluva o nakladaní s odpadmi
008/2024
0,00 € Obec Nemecká ESPIK Group, s.r.o.
25. Marec 2024
Zmluva o spolupráci č. 010/2024
010/2024
15 000,00 € Mgr. art. Juraj Schikor Obec Nemecká
25. Marec 2024
Darovacia zmluva č. 2024/800-HM
011/2024
0,00 € Obec Nemecká Ministerstvo obrany SR
15. Marec 2024
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 981/2024
HM-981/2024
4,00 € Obec Nemecká Mgr. Jana Šintajová
15. Marec 2024
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 978/2024
HM-978/2024
5,00 € Obec Nemecká Ing. Alena Roštárová
15. Marec 2024
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 982/2024
HM-982/2024
21,00 € Obec Nemecká Ján Peťko
20. Február 2024
Dohoda o spolupráci
005/2024
0,00 € Obec Nemecká Oblastná organizácia cestovného ruchu REGIÓN HOREHRONIE
20. Február 2024
Zmluva o spolupráci
009/2024
3 500,00 € Obec Nemecká Oblastná organizácia cestovného ruchu REGIÓN HOREHRONIE
15. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods.6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2024
004/2024
63 768,00 € Obec Nemecká Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
15. Február 2024
Dodatok č. 2 ku zmluve č. SZ026/2022
014/2022-002
0,00 € DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica Obec Nemecká
15. Február 2024
Dohoda o postúpení práv a povinností zo zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 5/2001 zo dňa 29.10.2001
007/2024
190,44 € Obec Nemecká B-FOREST, s.r.o.
13. Február 2024
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 980/2024
HM-980/2024
17,00 € Obec Nemecká PaedDr. Jozef Chleboverc
13. Február 2024
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 979/2024
HM-979/2023
5,00 € Obec Nemecká Mária Michalčíková
22. Január 2024
Zmluva č. 9000916/1002/2023 o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
002/2004
35,00 € Obec Nemecká Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
22. Január 2024
Zmluva č. 9000916/1004/2023 o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
003/2024
4 052,60 € Obec Nemecká Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
15. Január 2024
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 977/2023
HM-977/2023
5,00 € Obec Nemecká Juraj Šuša
15. Január 2024
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 976/2023
HM-976/2023
7,00 € Obec Nemecká Petra Chváliková
15. Január 2024
Zmluva o odvoze komunálneho odpadu na skládku
044/2023
0,00 € Danka Barthová - PROFAX, Hronská 22, 976 97 Nemecká Obec Nemecká
15. Január 2024
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich osôb
P-10/2023
244,59 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Nemecká
15. Január 2024
Hromadná licenčná zmluva č. VP/24/03131/001
001/2024
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Obec Nemecká