Centrálny register zmlúv

Obec Nemecká

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Jún 2024
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k hnuteľnému majetku
023/2024
1 800,00 € Obec Nemecká Ing. Emil Caban, realitná agentúra
25. Jún 2024
Dohoda o spolupráci č. 84/2024
021/2024
9 000,00 € Obec Nemecká Oblastná organizácia cestovného ruchu REGIÓN HOREHRONIE
25. Jún 2024
Dohoda o spolupráci
019/2024
0,00 € Obec Nemecká Stredoslovenská distribučná, a.s.,
25. Jún 2024
Zmluva o výpožičke podperných bodov
020/2024
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s., Obec Nemecká
25. Jún 2024
Kúpna zmluva
022/2024
3 024,00 € Obec Nemecká Ing. Gabriela Macíková, Marcel Macík
25. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. N-2/2021
N-2/2021-1
100,00 € Obec Nemecká Ing. Gabriela Macíková, Marcel Macík
19. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. D-2/2024
D-2/2024
800,00 € Čierťaž Nemecká, o.z. Obec Nemecká
19. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. D-4/2024
D-4/2024
800,00 € Stolnotenisový klub Iskra Dubová - Nemecká Obec Nemecká
12. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. D-3/2024
D-3/2024
900,00 € V-FIT Club, kulturistický oddiel Obec Nemecká
3. Jún 2024
Zmluva o dielo
018/2024
37 387,55 € BARTOŠ STAV s.r.o. Obec Nemecká
22. Máj 2024
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 989/2024
HM-989/2024
19,00 € Obec Nemecká Mária Blaškovanová
22. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. D-1/2024
D-1/2024
1 500,00 € Základná organizácia Jednoty dochodcov Nemecká Obec Nemecká
22. Máj 2024
DOHODA číslo: 2024/BB/051 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu
016/2024
57 096,00 € Obec Nemecká Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
20. Máj 2024
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny pre užívateľov sústavy prevádzkujúcich elektroenergetické zariadenie slúžiace na výrobu alebo uskladňovanie elektriny
E-5/2024
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s., Obec Nemecká
16. Máj 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
E-4/2024
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Obec Nemecká
30. Apríl 2024
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 986/2024
HM-986/2024
7,00 € Obec Nemecká Mária Hrašková
30. Apríl 2024
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 987/2024
HM-987/2024
4,00 € Obec Nemecká Petra Koukal
30. Apríl 2024
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 988/2023
HM-988/2024
14,00 € Obec Nemecká Ján Murgaš
30. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení hudobnej produkcie skupiny HEX
014/2024
8 000,00 € SEPTEMBER o.z. Obec Nemecká
30. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní stravovania
015/2024
0,00 € PERLA GASTRO, s.r.o., Nám. 1 mája 460/8, 976 46 Valaská Obec Nemecká