Centrálny register zmlúv

Obec Nemecká

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. September 2023
Zmluva o dielo
028/2023
9 387,60 € ARDSYSTÉM, s.r.o. Obec Nemecká
18. September 2023
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001197-083
029/2023
0,00 € Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Nemecká
14. September 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ČOV-2023/179
0,95 € Obec Nemecká Mgr. Miroslav Kochan
14. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 939/2023
HM-939/2023
35,00 € Obec Nemecká Pisáková Alena
14. September 2023
Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
P-8/203
32,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Nemecká
14. September 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
EE-1/2023
284,04 € Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina Obec Nemecká
14. September 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
ST-dod 3/2023
33,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – mestská časť Ruži Obec Nemecká
14. September 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
ST-dod 4/2023
33,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – mestská časť Ruži Obec Nemecká
14. September 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
ST-dod 5/2023
24,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – mestská časť Ruži Obec Nemecká
31. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 938/2023
HM-938/2023
20,00 € Obec Nemecká Živický Štefan
30. August 2023
Zmluva o Platobnej karte
B-1/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Obec Nemecká
30. August 2023
Zmluva o Balíkovom účte
B-2/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Obec Nemecká
28. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 937/2023
HM-937/2023
7,00 € Obec Nemecká Viera Povrazníková
15. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 935/2023
HM-935/2023
5,00 € Obec Nemecká Vilma Hanauerová
15. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 936/2023
HM-936/2023
5,00 € Obec Nemecká Vladimír Kološta
15. August 2023
Príloha č. 1 k Zmluve č. SGE1029201525
025/2016-005 (príloha č. 1)
0,00 € Obec Nemecká ENVI-PAK, a.s.
18. Júl 2023
Hromadná licenčná zmluva č. VP/23/03131/002
025/2023
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Obec Nemecká
18. Júl 2023
Darovacia zmluva
026/2023
500,00 € Obec Nemecká KOOR, s.r.o., Mlynské Nivy 56, 82105 Bratislava - mestská časť Ruži
6. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 934/2023
HM-934/2023
7,00 € Obec Nemecká Blanka Katanová
6. Júl 2023
Zmluva č. 1132/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
022/2023
2 000,00 € Obec Nemecká Banskobystrický samosprávny kraj