Centrálny register zmlúv

Obec Machulince

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. December 2022
216/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-102 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-54 - Karol Gálik
2022/621-102
10,00 € Karol Gálik Obec Machulince
30. December 2022
213/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-99-2 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-51 - Karol Gálik
2022/621-99-2
20,00 € Karol Gálik Obec Machulince
30. December 2022
197/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-89 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-03 - Mária Šišková
2022/621-86
30,00 € Mária Šišková Obec Machulince
30. December 2022
207/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-96 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-46 - Vincent Valent
2022/621-96
10,00 € Vincent Valent Obec Machulince
30. December 2022
210/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-99 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-89 - Mária Gašparíková
2022/621-99
10,00 € Mária Gašparíková Obec Machulince
30. December 2022
214/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-100-2 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-52 - Karol Gálik
2022/621-100-2
10,00 € Karol Gálik Obec Machulince
30. December 2022
215/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-101-2 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-53 - Karol Gálik
2022/621-101-2
10,00 € Karol Gálik Obec Machulince
30. December 2022
199/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-88 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-151 - Marieta Balážová
2022/621-88
30,00 € Marieta Balážová Obec Machulince
30. December 2022
218/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-104-2 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-133 - Božena Janáková
2022/621-104
6,00 € Božena Janáková Obec Machulince
30. December 2022
211/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-100 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-90 - Mária Gašparíková
2022/621-100
10,00 € Mária Gašparíková Obec Machulince
30. December 2022
205/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-94 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-84 - Jozef Šrank
2022/621-94
20,00 € Jozef Šrank Obec Machulince
30. December 2022
204/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-93 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-122 - Oľga Škulová
2022/621-93
20,00 € Oľga Škulová Obec Machulince
30. December 2022
208/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-97 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-132 - Barbora Valachová
2022/621-97
20,00 € Barbora Valachová Obec Machulince
30. December 2022
203/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-92 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-106 - Ing. Marián Kováč
2022/621-92
20,00 € Ing. Marián Kováč Obec Machulince
30. December 2022
206/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-95 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-85 - Jozef Šrank
2022/621-95
20,00 € Jozef Šrank Obec Machulince
30. December 2022
201/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-90 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-93 - Anna Lukáčová
2022-621-90
20,00 € Anna Lukáčová Obec Machulince
30. December 2022
198/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-87 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-114 - Marieta Balážová
2022/621-87
30,00 € Marieta Balážová Obec Machulince
30. December 2022
202/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-91 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-105 - Ing. Marián Kováč
2022/621-91
35,00 € Ing. Marián Kováč Obec Machulince
30. December 2022
212/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-101 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-91 - Mária Gašparíková
2022/621-101
20,00 € Mária Gašparíková Obec Machulince
30. December 2022
217/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-103 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-75 - Ján Dubec
2022/621-103
20,00 € Ján Dubec Obec Machulince