Centrálny register zmlúv

Obec Machulince

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. December 2022
162/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-55 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-139 - Viera Suková
2022/621-55
20,00 € Viera Suková Obec Machulince
9. December 2022
125/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-18 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-70 - Mária Kéryová
2022/621-18
20,00 € Mária Kéryová Obec Machulince
9. December 2022
147/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-40 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-152 - Helena Ondrušková
2022/621-40
10,00 € Helena Ondrušková Obec Machulince
9. December 2022
123/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-16 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-111 - Koloman Segíň
2022/621-16
10,00 € Koloman Segíň Obec Machulince
9. December 2022
93/2022, Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/66-35 - Marta Ondrejková
2022/66-35
10,00 € Marta Ondrejková Obec Machulince
9. December 2022
96/2022, Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/66-38 - Mária Dubcová
2022/66-38
20,00 € Mária Dubcová Obec Machulince
9. December 2022
154/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-47 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-82 - Anna Petrovičová
2022/621-47
20,00 € Anna Petrovičová Obec Machulince
9. December 2022
82/2022, Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/66-24 - Marián Horniak
2022/66-24
20,00 € Marián Horniak Obec Machulince
9. December 2022
136/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-29 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-97 - Ľuboš Ondrejka
2022/621-29
20,00 € Ľuboš Ondrejka Obec Machulince
9. December 2022
137/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-30 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-136 - Eleonóra Cibirová
2022/621-30
20,00 € Eleonóra Cibirová Obec Machulince
9. December 2022
105/2022, Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/66-47 - Peter Červený
2022/66-47
25,00 € Peter Červený Obec Machulince
9. December 2022
120/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-13 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-19 - Dominik Cibira
2022/621-13
20,00 € Dominik Cibira Obec Machulince
9. December 2022
157/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-50 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-18 - Lívia Cibirová
2022/621-50
20,00 € Lívia Cibirová Obec Machulince
9. December 2022
101/2022, Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/66-43 - Mária Valachová
2022/66-43
20,00 € Mária Valachová Obec Machulince
9. December 2022
97/2022, Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/66-39 - Mária Dubcová
2022/66-39
6,00 € Mária Dubcová Obec Machulince
9. December 2022
92/2022, Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/66-34 - Marta Ondrejková
2022/66-34
10,00 € Marta Ondrejková Obec Machulince
9. December 2022
118/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-11 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-145 - Terézia Šustáková
2022/621-11
20,00 € Terézia Šustáková Obec Machulince
9. December 2022
133/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-26 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-146 - Miroslav Kocian
2022/621-26
20,00 € Miroslav Kocian Obec Machulince
9. December 2022
99/2022, Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/66-41 - Štefan Gašparík
2022/66-41
6,00 € Štefan Gašparík Obec Machulince
9. December 2022
153/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-46 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-81 - Anna Petrovičová
2022/621-46
20,00 € Anna Petrovičová Obec Machulince