Centrálny register zmlúv

Obec Machulince

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. December 2022
99/2022, Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/66-41 - Štefan Gašparík
2022/66-41
6,00 € Štefan Gašparík Obec Machulince
9. December 2022
153/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-46 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-81 - Anna Petrovičová
2022/621-46
20,00 € Anna Petrovičová Obec Machulince
9. December 2022
83/2022, Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/66-25 - Anna Gábrišová
2022/66-25
20,00 € Anna Gábrišová Obec Machulince
9. December 2022
112/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-05 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-17 - Helena Ondrejková
2022/621-05
10,00 € Helena Ondrejková Obec Machulince
9. December 2022
143/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-36 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-67 - PaedDr. Ondrej Valach
2022/621-36
20,00 € PaedDr. Ondrej Valach Obec Machulince
9. December 2022
148/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-41 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-153 - Helena Ondrušková
2022/621-41
10,00 € Helena Ondrušková Obec Machulince
9. December 2022
150/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-43 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-150 - Zuzana Borovičková
2022/621-43
20,00 € Zuzana Borovičková Obec Machulince
9. December 2022
119/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-12 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-80 - Katarína Géciová
2022/621-12
20,00 € Katarína Géciová Obec Machulince
9. December 2022
140/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-33 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-83 - Emília Valkovičová
2022/621-33
20,00 € Emília Valkovičová Obec Machulince
9. December 2022
102/2022, Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/66-44 - Ivan Strákoš
2022/66-44
30,00 € Ivan Strákoš Obec Machulince
9. December 2022
85/2022, Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/66-27 - Mária Ondrejková
2022/66-27
20,00 € Mária Ondrejková Obec Machulince
9. December 2022
126/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-19 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-147 - Viliam Gálik
2022/621-19
20,00 € Viliam Gálik Obec Machulince
9. December 2022
90/2022, Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/66-32 - Pavel Ondrejka - Čulík
2022/66-32
20,00 € Pavel Ondrejka - Čulík Obec Machulince
9. December 2022
141/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-34 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-26 - Mária Červená
2022/621-34
20,00 € Mária Ćervená Obec Machulince
9. December 2022
139/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-32 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-60 - Júlia Mikušová
2022/621-32
20,00 € Júlia Mikušová Obec Machulince
9. December 2022
116/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-09 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-42 - Štefan Valent
2022/621-09
20,00 € Štefan Valent Obec Machulince
9. December 2022
103/2022, Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/66-45 - Mária Švolíková
2022/66-45
20,00 € Mária Švolíková Obec Machulince
9. December 2022
134/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-27 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-101 - Ábel Gašparík
2022/621-27
6,00 € Ábel Gašparík Obec Machulince
9. December 2022
152/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-45 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-62 - Katarína Čulíková - Ondrejková
2022/621-45
10,00 € Katarína Čulíková - Ondrejková Obec Machulince
9. December 2022
100/2022, Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/66-42 - Františka Cibirová
2022/66-42
20,00 € Františka Cibirová Obec Machulince