Centrálny register zmlúv

Obec Machulince

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2022
176/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-66 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-140 - František Valent
2022/621-66
20,00 € František Valent Obec Machulince
22. December 2022
177/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-67 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-29 - Magdaléna Juríková
2022/621-67
20,00 € Magdaléna Juríková Obec Machulince
22. December 2022
173/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-63 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-119 - Stanislav Ondrejka
2022/621-63
10,00 € Stanislav Ondrejka Obec Machulince
22. December 2022
178/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-68 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-118 - Milan Valent
2022/621-68
10,00 € Milan Valent Obec Machulince
22. December 2022
174/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621/64 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-10 - JUDr. Jaroslava Petríková
2022/621/64
20,00 € JUDr. Jaroslava Petríková Obec Machulince
21. December 2022
168/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-58 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-32 - Jana Chrenová
2022/621-58
20,00 € Jana Chrenová Obec Machulince
21. December 2022
170/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-60 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-34 - Anna Balážová
2022/621-60
20,00 € Anna Balážová Obec Machulince
21. December 2022
169/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-59 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-16 - Katarína Hitková
2012/477-16
20,00 € Katarína Hitková Obec Machulince
21. December 2022
167/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-57 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-94 - Alojzia Gáliková
2022/621-57
30,00 € Alojzia Gáliková Obec Machulince
21. December 2022
171/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-61 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-13 - Božena Rajnohová
2022-621-61
20,00 € Božena Rajnohová Obec Machulince
21. December 2022
166/2022, Názov: Dodatok č. 12 k Zmluve na zvoz odpadov a ich zneškodnenie skládkovaním na riadnej skládke v Mochovciach - Waste transport, a.s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava
12-166/2022
0,00 € Waste transport, a. s. Obec Machulince
21. December 2022
172/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-62 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-71 - Emília Čulíková
2022/621-62
20,00 € Emília Čulíková Obec Machulince
19. December 2022
165/2022, Názov: Kúpno-predajná zmluva - Bohuš Šesták s.r.o., Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta
165/2022
0,00 € Bohuš Šesták s.r.o. Obec Machulince
12. December 2022
164/2022, Názov: Zmluva o prevode výpočtovej techniky - DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska(DEUS), BLUMENTAL Offices, Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava
ZLP-VT-2021-0365
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Machulince
9. December 2022
86/2022, Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/66-28 - Dominik Ondriaš
2022/66-28
30,00 € Dominik Ondriaš Obec Machulince
9. December 2022
132/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-25 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-138 - Tibor Čulík
2022/621-25
6,00 € Tibor Čulík Obec Machulince
9. December 2022
130/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-23 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-108 - Anna Fraňová
2022/621-23
20,00 € Anna Fraňová Obec Machulince
9. December 2022
145/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-38 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-124 - Alfonz Ondrejmiška
2022/621-38
6,00 € Alfonz Ondrejmiška Obec Machulince
9. December 2022
146/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-39 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-86 - Mária Pechová
2022/621-39
30,00 € Mária Pechová Obec Machulince
9. December 2022
111/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-04 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-65 - Helena Ondrejmišková
2022/621-04
20,00 € Helena Ondrejmišková Obec Machulince