Centrálny register zmlúv

Obec Machulince

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. September 2023
58/2023, Názov: Hromadná licenčná zmluva - SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
58/2023
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Machulince
27. September 2023
57/2023, Názov: Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č. 1112/2008/S - HELVYK ELEVATORS, s.r.o., Levická 51, 949 01 Nitra
57/2023
0,00 € HELVYK ELEVATORS, s.r.o. Obec Machulince
27. September 2023
59/2023, Názov: Zmluva o nájme nájomného bytu - Ladislav Lipčey a Anna Lipčeyová
59/2023
0,00 € Ladislav Lipčey a Anna Lipčeyová Obec Machulince
21. September 2023
56/2023, Názov: Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20202208 - Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárová 8, 917 02 Trnava
56/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Machulince
14. September 2023
55/2023, Názov: Zmluva o dodávke prebytkov elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku - ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
55/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Machulince
8. September 2023
54/2023, Názov: Zmluva o poskytnutí dotácie - Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
54/2023
5 000,00 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Machulince
8. September 2023
53/2023, Názov: Zmluva o nájme nájomného bytu - Peter Borčin
53/2023
0,00 € Peter Borčin Obec Machulince
4. September 2023
52/2023, Názov: Zámenná zmluva - Ján Odnriaš a Alžbeta Ondriašová
52/2023
0,00 € Ján Ondriaš a Alžbeta Ondriašová Obec Machulince
16. August 2023
51/2023, Názov: Zmluva o dielo č. 35-1508/S/2023 - ViOn, a.s., Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce
51/2023
50 396,27 € ViOn, a.s. Obec Machulince
10. August 2023
50/2023, Názov: Zmluva o poskytnutí dotácie č. 75_2023 - Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR, Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava
50/2023
13 860,00 € Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky Obec Machulince
9. August 2023
49/2023, Názov: Dodatok č. 1 k zmluve OúM-2021 o prenájme poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku - AGROK, spol. s r..o., Moravecká 32, 951 93 Topoľčianky
49/2023
0,00 € AGROK, spol. s r. o. Obec Machulince
1. August 2023
48/2023, Názov: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku -č. IROP-Z302091DCB3-91-108 - MIRRI SR, Pribinova 25, 811 09 Bratislava
48/2023
59 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Machulince
21. Júl 2023
47/2023, Názov: Rámcová Kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení - COOP Jednota NItra, spotrebné družstvo, Štefánikova 54, 949 01 Nitra
47/2023
0,00 € COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo Obec Machulince
19. Júl 2023
46/2023, Názov: Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. č. 23/18400/1589-ZOPZ
46/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Machulince
19. Júl 2023
45/2023, Názov: Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny č. 250020968 - Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
45/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Machulince
12. Júl 2023
44/2023, Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2023/442-02 - Marián Gašparík
44/2023
20,92 € Marián Gašparík Obec Machulince
11. Júl 2023
42/2023, Názov: Zmluva č. 601/2023/KULTaCR o poskytnutí dotácie na podporu kultúry - Nitriansky samosprávny kraj, Nitra
42/2023
500,00 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Machulince
11. Júl 2023
43/2023, Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2023/442-01 - Viera Lukáčová
43/2023
10,48 € Viera Lukáčová Obec Machulince
7. Júl 2023
41/2023, Názov: Kúpna zmluva - Nehnuteľnosť - Machulince - COOP Jednota Nitra, SD, Štefánikova 54, 949 01 Nitra
41/2023
3 900,96 € COOP Jednota Nitra, SD Obec Machulince
7. Júl 2023
40/2023, Názov: Zmluva č. 557/2023/ŠKOLaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športu - Nitriansky samosprávny kraj, Nitra
40/2023
400,00 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Machulince