Centrálny register zmlúv

Obec Machulince

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2023
103/2023, Názov: Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov a následné umiestnenie v útulku pre zvieratá - Útulok Zlaté Moravce o.z., Brezová 2004/14, 953 01 Zlaté Moravce
103/2023
0,00 € Útulok Zlaté Moravce o.z. Obec Machulince
20. December 2023
102/2023, Názov: DOHODA č. 2/2024 o poskyt. dotácie z rozpočtu obce Machulince v zmysle VZN č. 5/2015 - BEC, o.z., Hlavná 115, 951 93 Machulince
102/2023
0,00 € VRABEC, o.z. Obec Machulince
13. December 2023
100/2023, Názov: Dodatok č. 2/2023 k Zmluve o dielo zo dňa: 08.06.2022 - EKO stavin s.r.o., Stummerova 1508/118, 955 01 Topoľčany
100/2023
14 291,29 € EKO stavin s.r.o. Obec Machulince
13. December 2023
99/2023, Názov: Rámcová Kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení - COO Jednota Nitra, spotr. družstvo, Štefánikova 54, 949 01 Nitra
99/2023
0,00 € COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo Obec Machulince
13. December 2023
101/2023, Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení - Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 7, P.O. Box 46 A,
101/2023
0,00 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra Obec Machulince
21. November 2023
94/2023, Názov: Dodatok Ponuka FirmaIndividualPlyn+ č. ID 529061 - ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
94/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Machulince
21. November 2023
93/2023, Názov: Zmluva o združenej dodávke plynu (kategória Maloodber) - ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
93/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Machulince
13. November 2023
92/2023, Názov: Dodatok č. 1 k zmluve MODERNEOBCE.SK uzatvorenej dňa 24.09.2015 - EWORKS.sk s.r.o., Hlboká 7, 949 01 Nitra
92/2023
0,00 € EVOWRKS.sk s.r.o. Obec Machulince
13. November 2023
91/2023, Názov: Zmluva o dielo - Vojtech Gajdoš
91/2023
330,00 € Vojtech Gajdoš Obec Machulince
8. November 2023
90/2023, Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2023/442-08
90/2023
20,00 € Ružena Koňárová Obec Machulince
3. November 2023
88/2023, Názov: Dodatok č. 2 k poistnej zmluve - poistenie majetku č. 11-4-22036 - Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava
88/2023
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Obec Machulince
3. November 2023
89/2023, Názov: Zmluva - č. Z 8/2023 o nájme nebytových priestorov - COOP Jednota Nitra, SD, Štefánikova 54, 949 01 Nitra
89/2023
0,00 € COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo Obec Machulince
2. November 2023
80/2023, Názov: Dodatok č. 2023/606-13 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2013/168-04 - Anna Gáliková
80/2023
20,00 € Anna Gáliková Obec Machulince
2. November 2023
81/2023, Názov: Dodatok č. 2023/606-14 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2013/168-23 - Anna Gašparíková
81/2023
20,00 € Anna Gašparíková Obec Machulince
2. November 2023
71/2023, Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2023/442-03 - Ivan Ondrejka
71/2023
6,00 € Ivan Ondrejka Obec Machulince
2. November 2023
85/2023, Názov: Dodatok č. 2023/606-18 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2013/168-26 - Vlasta Jonisová
85/2023
20,00 € Vlasta Jonisová Obec Machulince
2. November 2023
79/2023, Názov: Dodatok č. 2023/606-12 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2013/168-15 - Paulína Valentová
79/2023
10,00 € Paulína Valentová Obec Machulince
2. November 2023
86/2023, Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2023/442-07 - Ján Čulík
86/2023
20,00 € Ján Čulík Obec Machulince
2. November 2023
87/2023, Názov: Dodatok č. 2023/606-19 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2013/168-21 - Miroslav Rajnoha
87/2023
20,00 € Miroslav Rajnoha Obec Machulince
2. November 2023
75/2023, Názov: Dodatok č. 2023/606-09 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2013/168-19 - Ján Zapalač
75/2023
20,00 € Ján Zapalač Obec Machulince