Centrálny register zmlúv

Obec Machulince

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. December 2022
124/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-17 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-69 - Mária Kéryová
2022/621-17
20,00 € Mária Kéryová Obec Machulince
9. December 2022
161/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-54 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-74 - Kamila Petríková
2022/621-54
6,00 € Kamila Petríková Obec Machulince
9. December 2022
106/2022, Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/66-48 - Jozef Chren
2022/66-48
20,00 € Jozef Chren Obec Machulince
9. December 2022
135/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-28 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-96 - Ľuboš Ondrejka
2022/621-28
10,00 € Ľuboš Ondrejka Obec Machulince
9. December 2022
104/2022, Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/66-46 - Mária Červená
2022/66-46
20,00 € Mária Červená Obec Machulince
9. December 2022
117/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-10 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-144 - Terézia Šustáková
2022/621-10
20,00 € Terézia Šustáková Obec Machulince
9. December 2022
138/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-31 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-137 - Eleonóra Cibirová
2022/621-31
20,00 € Eleonóra Cibirová Obec Machulince
9. December 2022
94/2022, N8zov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/66-36 - Ing. Ivana Vargová
2022/66-36
20,00 € Ing. Ivana Vargová Obec Machulince
9. December 2022
95/2022, Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/66-37 - Jana Kukučková
2022/66-37
20,00 € Jana Kukučková Obec Machulince
9. December 2022
122/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-15 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-110 - Koloman Segíň
2022/621-15
20,00 € Koloman Segíň Obec Machulince
9. December 2022
155/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-48 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-23 - Anastázia Drgoňová
2022/621-48
6,00 € Anastázia Drgoňová Obec Machulince
9. December 2022
156/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-49 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-30 - JUDr. Soňa Stodolová
2022/621-49
20,00 € JUDr. Soňa Stodolová Obec Machulince
9. December 2022
110/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-03 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-157 - Mária Kršiaková
2022/621-03
10,00 € Mária Kršiaková Obec Machulince
9. December 2022
114/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-07 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-102 - Mária Segíňová
2022/621-07
20,00 € Mária Segíňová Obec Machulince
9. December 2022
144/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-37 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-123 - Mária Šutková
2022/621-37
10,00 € Mária Šutková Obec Machulince
9. December 2022
107/2022, Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/66-50 - Mgr. Peter Valent
2022/66-50
20,00 € Mgr. Peter Valent Obec Machulince
9. December 2022
109/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-02 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-158 - Mária Kršiaková
2022/621-02
20,00 € Mária Kršiaková Obec Machulince
9. December 2022
87/2022, Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/66-29 - Anastázia Drgoňová
2022/66-29
20,00 € Anastázia Drgoňová Obec Machulince
9. December 2022
131/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-24 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-109 - Pavel Fraňo
2022/621-24
20,00 € Pavel Fraňo Obec Machulince
9. December 2022
129/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-22 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-107 - Anna Fraňová
2022/621-22
10,00 € Anna Fraňová Obec Machulince