Centrálny register zmlúv

Obec Machulince

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Júl 2023
39/2023, Názov: Dodatok k Zmluve č. ZO/2021A22107-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa - osobnyudaj.sk, s.r.o
39/2023
0,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Obec Machulince
17. Jún 2023
37/2023, Názov: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
37/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Machulince
17. Jún 2023
38/2023, Názov: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
38/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Machulince
15. Jún 2023
36/2023, Názov: Hromadná licenčná zmluva - SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2
36/2023
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Machulince
12. Jún 2023
35/2023, Názov: Zmluva o spolupráci č. 02/2023 - FSk JELENČAN z Jelenca, vz. Žofia Magátová, 951 73 Jelenec
35/2023
200,00 € FSk JELENČAN z Jelenca Obec Machulince
12. Jún 2023
34/2023, Názov: Zmluva o spolupráci č. 01/2023 - FSk CÍFER z CÍFERA, vz. Kristína Bachratá, 919 43 Cifer
34/2023
250,00 € FSk CÍFER z CÍFERA Obec Machulince
19. Máj 2023
33/2023, Názov: Zmluva o spolupráci - PLANTEX, s.r.o., 922 08 Veselé pri Piešťanoch 417
33/2023
0,00 € PLANTEX, s.r.o. Obec Machulince
17. Máj 2023
32/2023, Názov: Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia č. 23184000006-PVO - Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
32/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Machulince
2. Máj 2023
31/2023, Názov: Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb - APV AUDIT s.r.o., audítorská spoločnosť, č. licencie 308, ul. 17. novembra 1127, 955 01 Topoľčany
31/2023
1 000,00 € APV AUDIT s.r.o., audítorská spoločnosť, č. licencie 308 Obec Machulince
28. Apríl 2023
30/2023, Názov: Zmluva č. 1423 051 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Obč. zákonníka - Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03
30/2023
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Machulince
12. Apríl 2023
29/2023, Názov: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070ANG3 - Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava
29/2023
13 499,85 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Machulince
12. Apríl 2023
28/2023, Názov: Poistná zmluva č. 5190054109 - úrazové poistenie uchádzačov o zamest. - Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
28/2023
0,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Machulince
5. Apríl 2023
27/2023, Názov: Dodatok č. 1 k poistnej zmluve - poistenie majetku č. 11-4-22036 - Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1
27/2023
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Obec Machulince
31. Marec 2023
26/2023, Názov: Zmluva o dielo č. 03/2023 - Mgr. Martin Baláž, Odbojárov 22, 953 01 Machulince
26/2023
940,00 € Mgr. Martin Baláž Obec Machulince
8. Marec 2023
25/2023, Názov: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby pri nakladaní s komunálnym odpadom - INTA, s.r.o., Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín
25/2023
0,00 € INTA, s.r.o. Obec Machulince
2. Marec 2023
24/2023, Názov: Zmluva o nájme nájomného bytu - Ivana Gajdošová a Tomáš Gajdoš
201/2023-2
0,00 € Ivana Gajdošová a Tomáš Gajdoš Obec Machulince
20. Február 2023
23/2023, Názov: Zmluva o nájme - Jozef Petrovič, a Katarína Petrovičová, Hlavná 427/26, 951 93 Machulince
23/2023
0,00 € Jozef Petrovič a Katarína Petrovičová Obec Machulince
16. Február 2023
22/2023, Názov: Príloha č. 1 k Zmluve č. ZNR01112016231 - ENVI - PAK, a.s., Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava
22/2023
0,00 € ENVI-PAK, a.s. Obec Machulince
13. Február 2023
21/2023, Názov: Zmluva o pôžičke - ViOn MACHULINCE, s.r.o., Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce
21/2023
0,00 € ViOn - MACHULINCE, s.r.o. Obec Machulince
9. Február 2023
14/2023, Názov: Zmluva o posk.fin.prísp.na posk.soc.služby v zariadeniach podmienených podľa § 71 ods.6 zák. o soc.službách na rozpočtový rok 2023 - č.1118/2023-M_ODFSS - MPSVR SR
14/2023
127 092,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Machulince