Centrálny register zmlúv

Obec Machulince

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. November 2023
76/2023, Názov: Dodatok č. 2023/606-10 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2013/168-25 - Ing. Jozef Baťo
76/2023
6,00 € Ing. Jozef Baťo Obec Machulince
2. November 2023
83/2023, Názov: Dodatok č. 2023/606-16 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2013/168-05 - Anna Hudecová
2013/168-05
20,00 € Anna Hudecová Obec Machulince
2. November 2023
73/2023, Názov: Dodatok č. 2023/606-08 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2013/168-03 - Vladimír Čulík
73/2023
20,00 € Vladimír Čulík Obec Machulince
2. November 2023
72/2023, Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2023/442-04 - Jarmila Čulíková
72/2023
20,00 € Jarmila Čulíková Obec Machulince
2. November 2023
77/2023, Názov: Dodatok č. 2023/606-11 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2013/168-16 - Marta Čulíková
77/2023
20,00 € Marta Čulíková Obec Machulince
2. November 2023
84/2023, Názov: Dodatok č. 2023/606-17 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2013/168-12 - Mária Horniaková
84/2023
20,00 € Mária Horniaková Obec Machulince
2. November 2023
74/2023, Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2023/442-05 - Jana Bachronyová
74/2023
20,00 € Jana Bachronyová Obec Machulince
2. November 2023
70/2023, Názov: Dodatok č. 2023/606-07 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2013/168-24 - Viera Lukáčová
70/2023
20,00 € Viera Lukáčová Obec Machulince
2. November 2023
78/2023, Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2023/442-06 - Milan Gálik
78/2023
20,00 € Milan Gálik Obec Machulince
2. November 2023
82/2023, Názov: Dodatok č. 2023/606-15 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2013/168-18 - Mária Lukáčová
82/2023
20,00 € Mária Lukáčová Obec Machulince
31. Október 2023
69/2023, Názov: Zámenná zmluva - Ján Ondriaš a Alžbeta Ondriašová
69/2023
0,00 € Ján Ondriaš a Alžbeta Ondriašová Obec Machulince
17. Október 2023
68/2023, Názov: Zmluva o združenej dodávke elektriny FirmaIndividual Aktiv - ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
68/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Machulince
16. Október 2023
65/2023, Názov: Dodatok č. 2023/606-04 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2013/168-06 - Štefan Benčať
65/2023
6,00 € Štefan Benčať Obec Machulince
16. Október 2023
64/2023, Názov: Dodatok č. 2023/606-03 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2013/168-13 - Milan Ležák
64/2023
20,00 € Milan Ležák Obec Machulince
16. Október 2023
61/2023, Názov: Dohoda o zrušení zámennej zmluvy - Ján Ondriaš a Alžbeta Ondriašová, Mlynská 139/9, 951 93 Machulince
61/2023
0,00 € Ján Ondriaš a Alžbeta Ondriašová Obec Machulince
16. Október 2023
63/2023, Názov: Dodatok č. 2023/606-02 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2013/168-14
63/2023
20,00 € Mária Ondrejková Obec Machulince
16. Október 2023
62/2023, Názov: Dodatok č. 2023/606-01 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2013/168-17 - Veronika Ondrejmišková
62/2023
20,00 € Veronika Ondrejmišková Obec Machulince
16. Október 2023
67/2023, Názov: Dodatok č. 2023/606-06 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2013/168-07 - Terézia Šustáková
67/2023
0,00 € Terézia Šustáková Obec Machulince
16. Október 2023
66/2023, Názov: Dodatok č. 2023/606-05 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2013/168-20 - Rozália Studená
66/2023
20,00 € Rozália Studená Obec Machulince
4. Október 2023
60/2023, Názov: Zmluva o nájme nájomného bytu - Tomáš Chren
60/2023
0,00 € Tomáš Chren Obec Machulince