Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Machulince

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Marec 2024
16/2024, Názov: Zmluva o nájme nájomného bytu - Andrea Meňhertová
16/2024
0,00 € Obec Machulince Andrea Meňhertová
23. Marec 2024
15/2024, Názov: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach soc. služby - reg. č. 1526/2024-M_ODFSS - MPSVR SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava
15/2024
146 580,00 € Obec Machulince Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
21. Marec 2024
14/2024, Názov: Zmluva č. 324 0209 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR - Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
14/2024
0,00 € Obec Machulince Dobrovoľná požiarna ochrana SR
20. Marec 2024
13/2024, Názov: Hromadná licenčná zmluva - SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2
13/2024
0,00 € Obec Machulince SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
13. Marec 2024
9/2024, Názov: Príloha č. 1 k Zmluve č. ZNR01112016231 - ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava
9/2024
0,00 € ENVI-PAK, a.s. Obec Machulince
13. Marec 2024
10/2024, Názov: Zmluva o nájme nájomného bytu - Sylvia Kučmínová a manž.
10/2024
0,00 € Sylvia Kučmínová a Anton Kučmín Obec Machulince
13. Marec 2024
8/2024, Názov: Dodatok č. 3 k poistnej zmluve - poistenie majetku č. 11-4-22036 - Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1
8/2024
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Obec Machulince
13. Marec 2024
11/2024, Názov: Zmluva o združenej dodávke plynu - ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
11/2024
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Machulince
13. Marec 2024
12/2024, Názov: Kúpna zmluva a zmluva o zrušení vecného bremena - Dana Krajčiová, Štefan Kršiak, Mária Kršiaková
12/2024
1 280,95 € Obec Machulince Obec Machulince
21. Február 2024
6/2024, Názov: Príloha č. 2 k Zmluve o dielo č. 1112/2008/S - Helvyk Elevators, s.r.o., Levická 51, 949 01 Nitra
6/2024
0,00 € HELVYK ELEVATORS, s.r.o. Obec Machulince
21. Február 2024
7/2024, Názov: Kúpna zmluva uzatváraná podľa ust. § 588 a nasl. Obč. zákonníka, Juraj Dávid, Chyzerovecká 35, 953 01 Zlaté Moravce - Chyzerovce
7/2024
135 000,00 € Obec Machulince Juraj Dávid
16. Február 2024
5/2024, Názov: Zmluva o dielo - Doc. RNDr. Alena Dubcová
5/2024
2 400,00 € Doc. RNDr. Alena Dubcová Obec Machulince
7. Február 2024
3/2024, Názov: Hromadná licenčná zmluva - SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
3/2024
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Machulince
7. Február 2024
4/2024, Názov: Nájomná zmluva č. 03596/2023-PNZ-P41343/23.00 - Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
4/2024
0,00 € Slovenský pozemkový fond Obec Machulince
26. Január 2024
2/2024, Názov: Rámcová kúpna zmluva č. 018/161/2024 - AG FOODS SK s.r.o., Štúrova 60/110, 949 01 Nitra
2/2024
0,00 € AG FOODS SK s.r.o. Obec Machulince
26. Január 2024
1/2024, Názov: Darovacia zmluva - ViOn BAUMARKET, s.r.o., Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce
1/2024
0,00 € ViOn BAUMARKET, s.r.o. Obec Machulince
29. December 2023
104/2023, Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2023/442-09 - Lukáš Belica
104/2023
0,00 € Lukáš Belica Obec Machulince
29. December 2023
106/2023, Názov: Dohoda č. 1/2024 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Machulince v zmysle VZN č. 5/2015 - TJ Huntík Machulince, Športová 341/14, 951 93 Machulince
106/2023
3 500,00 € TJ Huntík Machulince Obec Machulince
29. December 2023
105/2023, Názov: Rámcová dohoda - Bohuš Šesták s.r.o., Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta
105/2023
0,00 € Bohuš Šesták s.r.o. Obec Machulince
29. December 2023
107/2023, Názov: Dodatok č. 13 k Zmluve na zvoz odpadov a ich zneškodnenie skládkovaním na riadenej skládke v Mochovciach - Waste transport, a.s., Mochovce 1, 935 32 Kalná nad Hronom
107/2023
0,00 € Waste transport, a. s. Obec Machulince