Centrálny register zmlúv

Obec Machulince

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. December 2022
219/2022, Názov: Dodatok č. k Zmluve číslo 6/2019/ZM - ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra
219/2022
0,00 € ARRIVA NITRA a.s. Obec Machulince
29. December 2022
196/2022, Názov: Zmluva o grantovom účte - Prima banka Slovensko, a.s., Žilina
196/2022
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Machulince
28. December 2022
179/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-69 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-104 - Eva Minárová
2022/621-69
20,00 € Eva Minárová Obec Machulince
28. December 2022
187/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-77 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-78 - Františka Cibirová
2022/621-777
6,00 € Františka Cibirová Obec Machulince
28. December 2022
190/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-80 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-76 - Ján Dubec
2022/621-80
20,00 € Ján Dubec Obec Machulince
28. December 2022
195/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-85 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-154 - Viola Zemanovičová
2022/621-85
20,00 € Viola Zemanovičová Obec Machulince
28. December 2022
185/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-75 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-121 - Vlasta Jonisová
2022/621-75
20,00 € Vlasta Jonisová Obec Machulince
28. December 2022
194/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-84 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-130 - Mária Zočeková
2022/621-84
20,00 € Mária Zočeková Obec Machulince
28. December 2022
188/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-78 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-141 - Anna Minárová
2022/621-78
6,00 € Anna Minárová Obec Machulince
28. December 2022
189/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-79 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-142 - Anna Minárová
2022/621-79
20,00 € Anna Minárová Obec Machulince
28. December 2022
180/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-70 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-92 - Jaroslav Valach
2022/621-70
20,00 € Jaroslav Valach Obec Machulince
28. December 2022
191/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-81 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-98 - Vladimír Dubec
2022/621-81
20,00 € Vladimír Hudec Obec Machulince
28. December 2022
183/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-73 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-112 - Marek Chvála
2022/621-73
20,00 € Marek Chvála Obec Machulince
28. December 2022
181/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-71 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-20 - Mária Zelenková
2022/621-71
20,00 € Mária Zelenková Obec Machulince
28. December 2022
192/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-82 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-99 - Vladimír Hudec
2022/621-82
25,00 € Vladimír Hudec Obec Machulince
28. December 2022
186/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-76 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-79 - Františka Cibirová
2022/621-76
6,00 € Františka Cibirová Obec Machulince
28. December 2022
193/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-83 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-103 - Mária Ondrejková
2022/621-83
20,00 € Mária Ondrejková Obec Machulince
28. December 2022
184/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-74 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-06 - Júlia Drahošová
2022/621-74
20,00 € Júlia Drahošová Obec Machulince
28. December 2022
182/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-72 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-149 - Lýdia Škarbová
2022/621-72
20,00 € Lýdia Škarbová Obec Machulince
22. December 2022
175/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-65 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-11 - JUDr. Jaroslava Petríková
2022/621-65
6,00 € JUDr. Jaroslava Petríková Obec Machulince