Centrálny register zmlúv

Obec Machulince

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2022
80/2022, Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/66-33 - Jana Bachronyová
2022/66-33
20,00 € Jana Bachronyová Obec Machulince
5. December 2022
76/2022, Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/66-19 - Ivan Ondrejka
2022/66-19
20,00 € Ivan Ondrejka Obec Machulince
5. December 2022
77/2022, Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/66-20 - Martina Tináková
2022/66-20
20,00 € Martina Tináková Obec Machulince
5. December 2022
78/2022. Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/66-21 - Anna Belicová
2022/66-21
20,00 € Anna Belicová Obec Machulince
5. December 2022
79/2022, Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/66-22 - Štefánia Segíňová
2022/66-22
20,00 € Štefánia Segíňová Obec Machulince
2. December 2022
70/2022, Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/66-13 - Mgr. Milan Gálik
2022/66-13
20,00 € Mgr. Milan Gálik Obec Machulince
2. December 2022
68/2022, Názov: Zmluva o nájme hrobové miesta č. 2022/66-11 - Anna Ocetová
2022/66-11
10,00 € Anna Ocetová Obec Machulince
2. December 2022
71/2022, Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/66-14 - Helena Gáliková
2022/66-14
20,00 € Helena Gáliková Obec Machulince
2. December 2022
67/2022, Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/66-10 - Anna Ocetová
2022/66-10
20,00 € Anna Ocetová Obec Machulince
2. December 2022
69/2022, Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/66-12 - Mária Gajdošová
2022/66-12
20,00 € Mária Gajdošová Obec Machulince
2. December 2022
72/2022, Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/66-15 - Helena Gáliková
2022/66-15
20,00 € Helena Gáliková Obec Machulince
2. December 2022
75/2022, Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/66-18 - Ján Čulík
2022/66-18
6,00 € Ján Čulík Obec Machulince
2. December 2022
74/2022, Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/66-17 - Mgr. Mária Ondrejmišková
2022/66-17
20,00 € Mgr. Mária Ondrejmišková Obec Machulince
2. December 2022
73/2022, Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/66-16 - Viliam Ondrejka
2022/66-16
20,00 € Viliam Ondrejka Obec Machulince
1. December 2022
55/2022, Názov: Zmluva o dodávke plynu - Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
55/2022, Názov: Zmluva o dodávke plynu - Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Machulince
1. December 2022
56/2022, Názov: Zmluva o dielo - Ľubomír Kordoš, Opatovecká 368/21, 951 97 Žitavany
56/2022, Názov: Zmluva o dielo - Ľubomír Kordoš, Opatovecká 368/21, 951 97 Žitavany
2 000,00 € Ľubomír Kordoš Obec Machulince
1. December 2022
61/2022, Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/66-5 - Helena Fraňová
2022/66-5
20,00 € Helena Fraňová Obec Machulince
1. December 2022
65/2022, Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/66-9 - Anna Ocetová
2022/6-9
20,00 € Anna Ocetová Obec Machulince
1. December 2022
57/2022, Názov: Zmluva o nájme nájomného bytu - Marián Horniak
110/2022-5
0,00 € Marián Horniak Obec Machulince
1. December 2022
58/2022, Názov: Zmluva o nájme nájomného bytu - Milan Králik a Catriona Gwyneth Korec
103/2022-7
0,00 € Milan Králik a Catriona Gwyneth Korec Obec Machulince