Centrálny register zmlúv

Obec Machulince

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Apríl 2022
13/2022, Názov: Nájomná zmluva o užívaní pozemku - Obec Machulince - Marek Baranya
-CRZ-
0,00 € Obec Machulince
9. December 2022
134/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-27 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-101 - Ábel Gašparík
2022/621-27
6,00 € Ábel Gašparík Obec Machulince
5. Január 2023
6/2023, Názov: Rámcová kúpna zmluva č. 07/161/2023 - AG FOODS SK s.r.o., Štúrova 60/110, 949 01 Nitra
6/2023
0,00 € AG FOODS SK s.r.o. Obec Machulince
9. December 2022
145/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-38 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-124 - Alfonz Ondrejmiška
2022/621-38
6,00 € Alfonz Ondrejmiška Obec Machulince
21. December 2022
167/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-57 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-94 - Alojzia Gáliková
2022/621-57
30,00 € Alojzia Gáliková Obec Machulince
9. December 2022
155/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-48 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-23 - Anastázia Drgoňová
2022/621-48
6,00 € Anastázia Drgoňová Obec Machulince
9. December 2022
87/2022, Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/66-29 - Anastázia Drgoňová
2022/66-29
20,00 € Anastázia Drgoňová Obec Machulince
9. December 2022
91/2022, Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/66-33 - Anna Balážová
2022/66-33-1
20,00 € Anna Balážová Obec Machulince
21. December 2022
170/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-60 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-34 - Anna Balážová
2022/621-60
20,00 € Anna Balážová Obec Machulince
5. December 2022
78/2022. Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/66-21 - Anna Belicová
2022/66-21
20,00 € Anna Belicová Obec Machulince
9. December 2022
130/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-23 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-108 - Anna Fraňová
2022/621-23
20,00 € Anna Fraňová Obec Machulince
9. December 2022
129/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-22 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-107 - Anna Fraňová
2022/621-22
10,00 € Anna Fraňová Obec Machulince
9. December 2022
83/2022, Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/66-25 - Anna Gábrišová
2022/66-25
20,00 € Anna Gábrišová Obec Machulince
4. August 2022
34/2022, Názov: Zmluva o nájme nájomného bytu - Anna Káčerová
104/2022-1
0,00 € Anna Káčerová Obec Machulince
30. December 2022
201/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-90 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-93 - Anna Lukáčová
2022-621-90
20,00 € Anna Lukáčová Obec Machulince
28. December 2022
188/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-78 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-141 - Anna Minárová
2022/621-78
6,00 € Anna Minárová Obec Machulince
28. December 2022
189/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-79 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-142 - Anna Minárová
2022/621-79
20,00 € Anna Minárová Obec Machulince
1. December 2022
65/2022, Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/66-9 - Anna Ocetová
2022/6-9
20,00 € Anna Ocetová Obec Machulince
2. December 2022
68/2022, Názov: Zmluva o nájme hrobové miesta č. 2022/66-11 - Anna Ocetová
2022/66-11
10,00 € Anna Ocetová Obec Machulince
2. December 2022
67/2022, Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/66-10 - Anna Ocetová
2022/66-10
20,00 € Anna Ocetová Obec Machulince