Centrálny register zmlúv

Obec Machulince

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2024
6/2024, Názov: Príloha č. 2 k Zmluve o dielo č. 1112/2008/S - Helvyk Elevators, s.r.o., Levická 51, 949 01 Nitra
6/2024
0,00 € HELVYK ELEVATORS, s.r.o. Obec Machulince
21. Február 2024
7/2024, Názov: Kúpna zmluva uzatváraná podľa ust. § 588 a nasl. Obč. zákonníka, Juraj Dávid, Chyzerovecká 35, 953 01 Zlaté Moravce - Chyzerovce
7/2024
135 000,00 € Obec Machulince Juraj Dávid
16. Február 2024
5/2024, Názov: Zmluva o dielo - Doc. RNDr. Alena Dubcová
5/2024
2 400,00 € Doc. RNDr. Alena Dubcová Obec Machulince
7. Február 2024
3/2024, Názov: Hromadná licenčná zmluva - SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
3/2024
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Machulince
7. Február 2024
4/2024, Názov: Nájomná zmluva č. 03596/2023-PNZ-P41343/23.00 - Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
4/2024
0,00 € Slovenský pozemkový fond Obec Machulince
26. Január 2024
2/2024, Názov: Rámcová kúpna zmluva č. 018/161/2024 - AG FOODS SK s.r.o., Štúrova 60/110, 949 01 Nitra
2/2024
0,00 € AG FOODS SK s.r.o. Obec Machulince
26. Január 2024
1/2024, Názov: Darovacia zmluva - ViOn BAUMARKET, s.r.o., Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce
1/2024
0,00 € ViOn BAUMARKET, s.r.o. Obec Machulince
29. December 2023
104/2023, Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2023/442-09 - Lukáš Belica
104/2023
0,00 € Lukáš Belica Obec Machulince
29. December 2023
106/2023, Názov: Dohoda č. 1/2024 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Machulince v zmysle VZN č. 5/2015 - TJ Huntík Machulince, Športová 341/14, 951 93 Machulince
106/2023
3 500,00 € TJ Huntík Machulince Obec Machulince
29. December 2023
105/2023, Názov: Rámcová dohoda - Bohuš Šesták s.r.o., Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta
105/2023
0,00 € Bohuš Šesták s.r.o. Obec Machulince
29. December 2023
107/2023, Názov: Dodatok č. 13 k Zmluve na zvoz odpadov a ich zneškodnenie skládkovaním na riadenej skládke v Mochovciach - Waste transport, a.s., Mochovce 1, 935 32 Kalná nad Hronom
107/2023
0,00 € Waste transport, a. s. Obec Machulince
22. December 2023
103/2023, Názov: Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov a následné umiestnenie v útulku pre zvieratá - Útulok Zlaté Moravce o.z., Brezová 2004/14, 953 01 Zlaté Moravce
103/2023
0,00 € Útulok Zlaté Moravce o.z. Obec Machulince
20. December 2023
102/2023, Názov: DOHODA č. 2/2024 o poskyt. dotácie z rozpočtu obce Machulince v zmysle VZN č. 5/2015 - BEC, o.z., Hlavná 115, 951 93 Machulince
102/2023
0,00 € VRABEC, o.z. Obec Machulince
13. December 2023
100/2023, Názov: Dodatok č. 2/2023 k Zmluve o dielo zo dňa: 08.06.2022 - EKO stavin s.r.o., Stummerova 1508/118, 955 01 Topoľčany
100/2023
14 291,29 € EKO stavin s.r.o. Obec Machulince
13. December 2023
99/2023, Názov: Rámcová Kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení - COO Jednota Nitra, spotr. družstvo, Štefánikova 54, 949 01 Nitra
99/2023
0,00 € COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo Obec Machulince
13. December 2023
101/2023, Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení - Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 7, P.O. Box 46 A,
101/2023
0,00 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra Obec Machulince
21. November 2023
94/2023, Názov: Dodatok Ponuka FirmaIndividualPlyn+ č. ID 529061 - ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
94/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Machulince
21. November 2023
93/2023, Názov: Zmluva o združenej dodávke plynu (kategória Maloodber) - ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
93/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Machulince
13. November 2023
92/2023, Názov: Dodatok č. 1 k zmluve MODERNEOBCE.SK uzatvorenej dňa 24.09.2015 - EWORKS.sk s.r.o., Hlboká 7, 949 01 Nitra
92/2023
0,00 € EVOWRKS.sk s.r.o. Obec Machulince
13. November 2023
91/2023, Názov: Zmluva o dielo - Vojtech Gajdoš
91/2023
330,00 € Vojtech Gajdoš Obec Machulince