Centrálny register zmlúv

Obec Cabaj - Čápor

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ 32/2023
75,00 € Ing. Monika Budayová Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
9. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 035/2023/C
3,30 € Anna Pavlíková Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
4. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 023/2023/Č
13,30 € Dr. Pavol Kocis Obec Cabaj-Čápor
27. September 2023
ZMLUVA O NÁJME BYTU č. NZ 30/2023
NZ 30/2023
0,00 € Martin Čanaky, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
26. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 034/2023/C
13,30 € Helena Ligačová, Nitra Obec Cabaj-Čápor
25. September 2023
Zmluva o výpožičke ZV 29/2023
ZV 29/2023
0,00 € OZ Família Cabaj-Čápor, Fraštacká ulica 1088/56, 951 17 Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
21. September 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZV 31 /2023
ZV 31/2023
0,00 € Jaroslava Čanakyová, Cabaj-Cápor Obec Cabaj-Čápor
18. September 2023
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena
KZ 1/2023
0,50 € IBV Nový Cabaj , občianske združenie Cabaj-Čápor 4213, 951 17 Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
18. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 033/2023/C
3,30 € Jaromír Bureš, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
14. September 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZV 30 /2023
ZV 30/2023
0,00 € Zväz zdravotne postihnutých Nitrianskeho kraja Obec Cabaj-Čápor
12. September 2023
DOHODA O UŽÍVANÍ A UDRŽIAVANÍ KOMUNIKÁCIÍ
Doh. 9/2023
0,00 € Ing. Viliam Kompas, Kozmonautov 8, 949 01 Nitra Obec Cabaj-Čápor
11. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 032/2023/Cabaj
13,30 € Ing. Ivan Gemmel, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
7. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ 28/2023/2
70,00 € Dušan Raškovič, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
7. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ 31/2023
70,00 € Marek Arpáš Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
5. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta číslo: 031/2023/Cabaj
ZHM 031/2023/Cabaj
13,30 € Mária Rumanovská, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
4. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 022/2023/Čápor
13,30 € Michal Chrenko, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
4. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
1485/2023/OSČ
5 000,00 € Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, Nitra Obec Cabaj-Čápor
22. August 2023
ZMLUVA č. O 10/2023 organizovanie a zabezpečenie vystúpenia výkonného umelca – skupiny KORTINA
O 10/2023
1 750,00 € skupina KORTINA ČSA 1190/43, 024 04 Kysucké Nové Mesto Obec Cabaj-Čápor
21. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
HM 030/2023/C
13,30 € Renata Stoklasová, Trenčín Obec Cabaj-Čápor
15. August 2023
Zmluva o nájme bytu
NZ 29/2023
0,00 € Roman Plecho, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor