Centrálny register zmlúv

Obec Cabaj - Čápor

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. December 2023
Zmluva o poskytovaní stravovania pre dôchodcov
O 14/2023
0,00 € Ľudovít Virág, reštaurácia Sandoka, Nitra Obec Cabaj-Čápor
13. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 040/2023/C
13,30 € Ján Kovačovský, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
13. December 2023
Z M L U V A O ZABEZPEČOVANÍ ÚLOH V OBLASTI OCHRANY PRED POŽIARMI A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI
BOZP 1/2023
11 760,00 € Ing. Nikolas Kramár Sídlo: J. Jesenského 1452/27A, 94101 Bánov Obec Cabaj-Čápor
13. December 2023
Z M L U V A O 13/2023 o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby na rozpočtový rok 2024
O 13/2023
17 878,61 € Monika, o.z. Družstevná 1518, 951 31 Močenok Obec Cabaj-Čápor
13. December 2023
Z M L U V A č. O 12/2023 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na rozpočtový rok 2024
O 12/2023
14 040,00 € Monika, o.z. Družstevná 1518, 951 31 Močenok Obec Cabaj-Čápor
12. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
23-511-04615
10 000,00 € Fond na podporu umenia sídlo: Cukrová 14, 811 08 Bratislava–Staré Mesto Obec Cabaj-Čápor
12. December 2023
Darovacia zmluva
SITB-OO2-2023/001353-082
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR Obec Cabaj-Čápor
11. December 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZV 38/2023
ZV 38/2023
0,00 € Zväz zdravotne postihnutých Nitrianskeho kraja Obec Cabaj-Čápor
11. December 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZV 39/2023
ZV 39/2023
0,00 € Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
11. December 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZV 40/2023
ZV 40/2023
0,00 € PZ Cedroň Čápor Obec Cabaj-Čápor
11. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 39/2023/Č
13,30 € Marián Mészáros, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
5. December 2023
Kúpna zmluva 8/2023
KZ 8/2023
100,00 € Marek Dukay Obec Cabaj-Čápor
30. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov v Kultúrnom dome Cabaj-Čápor
NT 38/2023
200,00 € Jarmila Víťazková – MAJO, Dolné Hámre 1225, 966 61 Hodruša-Hámre Obec Cabaj-Čápor
30. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov v Kultúrnom dome Cabaj-Čápor
NZ 39/2023
120,00 € Nelashop, s.r.o, Partízanska 85, Nitra 94911 Obec Cabaj-Čápor
30. November 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZV 41/2023
ZV 41/2023
0,00 € Família Cabaj-Čápor, Fraštacká ulica 1088/56, Cabaj-Čápor 951 17 Obec Cabaj-Čápor
29. November 2023
Mandátna zmluva
MZ 1/2023
0,00 € Ing. Anna Halabrínová, Sereď Obec Cabaj-Čápor
29. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 31/2023/Č
13,30 € Jarmila Ligačová Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
29. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 30/2023/Č
6,70 € Jarmila Ligačová Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
28. November 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZV 42/2023
ZV 42/2023
0,00 € Slovenský skauting 23. zbor Nitrava Obec Cabaj-Čápor
23. November 2023
Zmluva o výpožičke ZV 34/2023
ZV 34/2023
0,00 € Združenie rodičov pri ZŠ Jána Domastu Caba-Čápor Obec Cabaj-Čápor