Centrálny register zmlúv

Obec Cabaj - Čápor

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
005/2023/C
6,70 € Dezider Kompas Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
004/2023 C
6,70 € Anton Bosák, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
26. Január 2023
Kúpna zmluva
KZ 2/2023
300,00 € Peter Kováč, Nitra Obec Cabaj-Čápor
25. Január 2023
Zmluva o poskytovaní technickej služby
TS 3/2023
0,00 € JC Computers & Copy s.r.o. Žihárec Obec Cabaj-Čápor
24. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ 6/2023
0,00 € Združenie rodičov pri ZŠ Cabaj-Čápor, časť Cabaj Obec Cabaj-Čápor
23. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
003/2023-Cabaj
13,30 € Jozefína Bosáková Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
19. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
003/2023/Č
6,70 € Mária Mancírová, Nitra Obec Cabaj-Čápor
17. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ 4/2023
0,00 € Iveta Ballayová Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
13. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ 3/2023
0,00 € Stolnotenisový klub Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
13. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ 2/2023
0,00 € Občianske združenie Fit tréner Cabaj 1514, Csabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
11. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
002/2023/Č
6,70 € Arnošt Kalinovský, Šaľa-Veča Obec Cabaj-Čápor
10. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ 1/2023
0,00 € Zväz zdravotne postihnutých Nitrianskeho kraja, Nitra Obec Cabaj-Čápor
3. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
001/2023/Č
13,30 € Peter Vágai, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
27. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ 80/2022
0,00 € Roman Ďurica Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
27. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ 79/2022
0,00 € Slnkom odetí o.z. Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
27. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
024/2022/Č
6,70 € Marek Lehoťák Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
21. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
046/2022-C
13,30 € Mária Mráziková, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
16. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov v Kultúrnom dome Cabaj-Čápor NZ 78/2022
NZ 78/2022
0,00 € Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Cedroň Čápor Obec Cabaj-Čápor
14. December 2022
Zmluva o poskytovaní stravovania pre dôchodcov
O 13/2022
9 072,00 € Ľudovít Virág, reštaurácia SANDOKAN Nitra Obec Cabaj-Čápor
13. December 2022
Zmluva o dodávke elektriny
1202/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany Obec Cabaj-Čápor