Centrálny register zmlúv

Obec Cabaj - Čápor

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Október 2022
Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie dobudovania amatérskej futbavej infr.
20221021
10 000,00 € Slovenský futbalový zväz Bratislava Obec Cabaj-Čápor
25. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
041/2022/C
13,30 € Elena Floreková, Bratislava Obec Cabaj-Čápor
24. Október 2022
Obytný kontajner 2x
KZ 229160
30 828,00 € KOMA SLOVAKIA s.r.o. Nitra Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
24. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
040/2022/C
6,70 € Ing. Zuzana Kĺbiková Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
21. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov v Kultúrnom dome Cabaj-Čápor
NZ 68/2022
0,00 € Mgr. Valéria Kompasová Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
21. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov v Kultúrnom dome Cabaj-Čápor
NZ 67/2022
0,00 € Ing. Pavol Lehoťák, Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
19. Október 2022
Zmluva o dielo
ZOD 5/2022
15 150,00 € MARATOM-TZB spol. s r. o. Vráble Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
17. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ 66/2022
0,00 € Ing. Pavol Lehoťák, Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
17. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov v Kultúrnom dome Cabaj-Čápor
NZ 65/2022
109,20 € Jarmila Víťazková 966 61 Hodruša - Hámre, Dolné Hámre 1125 Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
12. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
039/2022-C
13,30 € Viera Šokyová, Mojmírovce Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
11. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov v Kultúrnom dome Cabaj-Čápor
NZ 64/2022
0,00 € Zväz zdravotne postihnutých Nitrianskeho kraja ZO ZZP Cabaj- Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
6. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
020/2022/Č
6,70 € Martina Pákozdyová Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
5. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
038/2022/C
13,30 € Štefan Karas Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
5. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
038/2022/C
13,30 € Štefan Karas Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
5. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
ZOD 092022
4 800,00 € Mgr. Alexandra Mihaldová CASSIEN Kysucké Nové Mesto Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
4. Október 2022
Kúpna zmluva
KZ 17022200751
20 556,00 € Motor-Car s.r.o,. Bratislavská 3, 949 01 Nitra Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
29. September 2022
Kúpna zmluva 10/2022
KZ 10/2022
230,00 € Juraj Kuna Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
29. September 2022
Kúpna zmluva 9/2022
KZ 9/2022
40,00 € Husardekor s.r.o. Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
29. September 2022
Zámenná zmluva 11/2022
KZ 11/2022
0,00 € Juraj Kuna Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
28. September 2022
Kúpna zmluva č. 8/2022
KZ 8/2022
12 541,50 € Daniel Mrázik a spol. Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor