Centrálny register zmlúv

Obec Cabaj - Čápor

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZV 41/2023
ZV 41/2023
0,00 € Família Cabaj-Čápor, Fraštacká ulica 1088/56, Cabaj-Čápor 951 17 Obec Cabaj-Čápor
29. November 2023
Mandátna zmluva
MZ 1/2023
0,00 € Ing. Anna Halabrínová, Sereď Obec Cabaj-Čápor
29. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 31/2023/Č
13,30 € Jarmila Ligačová Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
29. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 30/2023/Č
6,70 € Jarmila Ligačová Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
28. November 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZV 42/2023
ZV 42/2023
0,00 € Slovenský skauting 23. zbor Nitrava Obec Cabaj-Čápor
23. November 2023
Zmluva o výpožičke ZV 34/2023
ZV 34/2023
0,00 € Združenie rodičov pri ZŠ Jána Domastu Caba-Čápor Obec Cabaj-Čápor
22. November 2023
KZ 4/2023 na prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
KZ 4/2023-1
58 500,95 € Anna Bužíková, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
22. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 038/2023/C
13,30 € Margita Gašová, Sklené Obec Cabaj-Čápor
20. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 029/2023/Č
13,30 € Viera Slezáková, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
20. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 028/2023/Č
13,30 € Viera Slezáková, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
15. November 2023
Zmluva o pripojení odberného miesta
ZOP /2023
341,28 € ZSD a.s. Bratislava Obec Cabaj-Čápor
13. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ 35/2023
120,00 € Katarína Slížová, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
13. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 027/2023
0,00 € Iveta Bosáková, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
13. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ 37/2023
120,00 € Denisa Capová Obec Cabaj-Čápor
10. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
ZPS 1/2023
350,00 € Ing. Pavel Kvetan, Záborského 475/53, 949 05 Nitra Obec Cabaj-Čápor
7. November 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZV 37/2023
ZV 37/2023
0,00 € SČK územný spolok Nitra Vajanského 7, Nitra Obec Cabaj-Čápor
31. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 026/2023/Č
13,30 € Anna Kováčová, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
31. Október 2023
Zmluva o výpožička ZV 32/2023
ZV 32/2023
0,00 € Martin Klačan, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
31. Október 2023
Zmluva o výpožička ZV 35/2023
ZV 35/2023
0,00 € Milan Vinco Částa, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
31. Október 2023
Zmluva o výpožička ZV 36/2023
ZV 36/2023
0,00 € Família Cabaj-Čápor, Fraštacká ulica 1088/56, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor