Centrálny register zmlúv

Obec Cabaj - Čápor

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
D 05/2023
800,00 € Spevokol NÁDEJ Cabaj-Čápor Nitrianska 1436, 951 17 Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
22. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
D 06/2023
1 200,00 € Internacionáli FC Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
22. Február 2023
Z M L U V A č. O2/2023 o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti
O2/2023
14 000,00 € Monika o.z. Družstevná 1518, 951 31 Močenok Obec Cabaj-Čápor
22. Február 2023
Z M L U V A č. O 1/2023 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
01/2023
18 000,00 € Monika o.z. Družstevná 1518, 951 31 Močenok Obec Cabaj-Čápor
22. Február 2023
ZMLUVA O NÁJME BYTU č. NZ 12/2023
NZ 12/2023
0,00 € Jozef Benčík Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
22. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
D 11/2023
1 400,00 € Slovenský poľovnícky zväz, PZ Bagár Cabaj, Cabaj – Čápor 458, 95117 Obec Cabaj-Čápor
22. Február 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
ZV 3/2023
0,00 € Stolnotenisový klub Cabaj-Čápor, Nitrianska ulica 1653/29, 951 17 Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
20. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
D 10/2023
2 400,00 € ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku Obec Cabaj-Čápor
20. Február 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ 13/2023
119,00 € Denisa Demešová, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
20. Február 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
ZV 11/2023
0,00 € Ing. Lenka Holecová, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
20. Február 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
ZV 5/2023
0,00 € ZPOZ obce Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
20. Február 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
ZV 4/2023
0,00 € Slnkom odetí o.z. Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
20. Február 2023
Zmluva o zabezpečovaní úloh v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP
ZOD 202023
2 780,00 € Ing. Nikolas Kramár, Bánov Obec Cabaj-Čápor
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
008/2023/C
13,30 € Ing. Janette Brixová Bratislava - Karlova Ves Obec Cabaj-Čápor
20. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
D 04/2023
1 000,00 € Monika o.z. Družstevná 1518, 951 31 Močenok Obec Cabaj-Čápor
16. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
D 3/2023
3 700,00 € Stolnotenisový klub Cabaj - Čápor Obec Cabaj-Čápor
15. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
007/2023/C
13,30 € Mária Nemčeková Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
15. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
D 9/2023
900,00 € Slovenský červený kríž, Nitra Obec Cabaj-Čápor
14. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
D12/2023
12 000,00 € Futbalový klub FC Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
14. Február 2023
Servisná zmluva na vonkajšiu elektronickú tabuľu
ZoD 2/2023-1
72,00 € DigyDay Slovakia s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava Obec Cabaj-Čápor